Počet liekov na M je 308 (t.j. 4 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  MabThera 1 400 mg roztok na subkutánnu injekciu; sol inj 1x11,7 ml/1400 mg (liek.inj.skl.); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC02=Rituximab (GP NIE) 1,00   náhrada  1 697,57  0,00 
  MAGNESIUM SULFURICUM BBP 200 mg/ml injekčný roztok; sol inj 5x10 ml (amp.skl.); na recept; ATC=A12CC02=Siran horecnaty (GP NIE) 10,00   náhrada  4,52  0,00 
  Maninil 3,5; tbl 120x3,5 mg (fľ.skl.); na recept; ATC=A10BB01=Glibenklamid (GP ANO) 60,00   náhrada  2,64  0,00 
  Maninil 5; tbl 120x5 mg (fľ.skl.); na recept; ATC=A10BB01=Glibenklamid (GP ANO) 60,00   náhrada  2,18  0,00 
  MANTOMED 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Marixino 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 42,00   náhrada  23,69  0,00 
  Marixino 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Marixino 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 84,00   náhrada  47,38  0,00 
  MAVENCLAD 10 mg tablety; tbl 4x10 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm., ZP ATC=L04AA40= () 4,00   náhrada  9 926,03  0,00 
  Maviret 100 mg/40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84 (4x21)x100 mg/40 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/; na recept; HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AP57= () 28,00   náhrada  15 515,72  0,00 
  Meaxin 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  248,28  0,00 
  Meaxin 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  496,56  0,00 
  MEDROL 16 mg; tbl 50x16 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H02AB04=Metylprednizolon (GP ANO) 106,67   náhrada  8,12  0,00 
  MEGESIN 160 mg; tbl 100x160 mg; na recept; GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF; ATC=L02AB01=Megestrol (GP ANO) 100,00   náhrada  71,69  0,00 
  Mekinist 2 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x2 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE25= () 30,00   náhrada  4 518,13  0,00 
  Mektovi 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE41= () 14,00   náhrada  3 072,62  0,00 
  Melyd 4 mg tablety; tbl 120x4 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA, ENP, GER, INT, KLF; ATC=A10BB12=Glimepirid (GP ANO) 240,00   náhrada  12,00  0,00 
  Memabix 10 mg; tbl oro 56x10 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/Al/oPA); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Memabix 20 mg; tbl oro 28x20 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/Al/oPA); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  MEMAMED 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  MEMAMED 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Memantin Mylan 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Memantin Mylan 10 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x50 ml (fľ.skl.hnedá s pumpou); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 25,00   náhrada  43,00  0,00 
  Memantin Mylan 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Memantin Stada 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Memantin Stada 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Memantine Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Memantine Accord 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Memantine Accord 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 56,00   náhrada  31,56  0,00 
  Memantine Vipharm 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Memantine Vipharm 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Memantine Vipharm 20 mg; tbl flm 56x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 56,00   náhrada  31,57  0,00 
  Memantine Vipharm 20 mg; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 98,00   náhrada  55,27  0,00 
  Memolan 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 15,00   náhrada  8,46  0,00 
  Memolan 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 30,00   náhrada  16,92  0,00 
  MESTINON 60 mg; tbl obd 150x60 mg (liek. sklenená hnedá); na recept; NEU; ATC=N07AA02=Pyridostigmin (GP ANO) 50,00   náhrada  26,01  0,00 
  METALCAPTASE 300; tbl ent 50x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DER, DIA, GER, GIT, INT, KLF, REU; ATC=M01CC01=Penicilamin (GP ANO) 30,00   náhrada  22,35  0,00 
  Metamizole Kalceks 500 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x2500 mg/5 ml (amp.skl.hnedá); na recept; ATC=N02BB02=Metamizol, sodna so? (GP ANO) 8,33   náhrada  3,28  0,00 
  Metformin Mylan 850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x850 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 51,00   náhrada  3,83  0,00 
  Methotrexat Ebewe 20 mg/ ml; sol inj 1x0,375 ml/7,5 mg (striek.skl.napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 0,50   náhrada  8,71  0,00 
  Methotrexat Ebewe 20 mg/ ml; sol inj 1x0,5 ml/10 mg (striek.skl.napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 0,67   náhrada  11,67  0,00 
  Methotrexat Ebewe 20 mg/ ml; sol inj 1x0,75 ml/15 mg (striek.skl.napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,00   náhrada  17,42  0,00 
  METHOTREXAT EBEWE 5000 mg; sol inj 1x50 ml/5000 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 500,00   náhrada  85,11  0,00 
  Methotrexate-Teva 2,5 mg, tablety; tbl 100x2,5 mg (fľ.PE); na recept; DER, HEM, ONK, PED, REU; ATC=L04AX03=Metotrexat (GP NIE) 250,00   náhrada  6,49  0,00 
  Metoject PEN 10 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,2 ml/10 mg (pero napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 4,00   náhrada  69,68  0,00 
  Metoject PEN 12,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,25 ml/12,5 mg (pero napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 5,00   náhrada  87,10  0,00 
  Metoject PEN 15 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,30 ml/15 mg (pero napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 6,00   náhrada  104,52  0,00 
  Metoject PEN 17,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,35 ml/17,5 mg (pero napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 7,00   náhrada  121,94  0,00 
  Metoject PEN 20 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,40 ml/20 mg (pero napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 8,00   náhrada  139,36  0,00 
  Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,45 ml/22,5 mg (pero napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 9,00   náhrada  156,78  0,00 
  Metoject PEN 7,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,15 ml/7,5 mg (pero napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 3,00   náhrada  52,26  0,00 
  Metylprednizolón Hikma 250 mg; plv ino 10x250 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=H02AB04=Metylprednizolon (GP ANO) 125,00   náhrada  48,36  0,00 
  MICROPAQUE CT; sus pre 1x150 ml/7,5 g (fľ.PE); na recept; ATC=V08BA01=Siran barnaty so suspendujucou latkou (GP NIE) 1,00   náhrada  7,62  0,00 
  MIDZA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 9,33   náhrada  17,19  0,00 
  MINIRIN Melt 120 µg; lyo por 30x120 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 15,00   náhrada  40,18  0,00 
  Minirin spray; aer nao 1x5 ml (liek.skl.s ručnou dávk.pumpičkou); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 20,00   náhrada  33,67  0,00 
  MIRCERA 150 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/150 µg (napl.inj.striek.skl.); na recept; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 37,50   náhrada  261,51  0,00 
  MIRCERA 200 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/200 µg (napl.inj.striek.skl.); na recept; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 50,00   náhrada  350,68  0,00 
  MIRCERA 250 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/250 µg (napl.inj.striek.skl.); na recept; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 62,50   náhrada  436,43  0,00 
  M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke; plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.st; na recept; PED; ind.obm. ATC=J07BD52=Vakciny proti osypkam, v kombinacii proti priusniciam, ruzienke, ziva atenuovana (GP NIE) 10,00   náhrada  94,46  0,00 
  Monkasta 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 28,00   náhrada  6,32  0,00 
  Monkasta 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 98,00   náhrada  22,11  0,00 
  Monkasta 4 mg žuvacie tablety; tbl mnd 100x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 40,00   náhrada  14,20  0,00 
  Monkasta 4 mg žuvacie tablety; tbl mnd 28x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 11,20   náhrada  3,98  0,00 
  Monkasta 5 mg žuvacie tablety; tbl mnd 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 50,00   náhrada  21,93  0,00 
  Montelukast Medreg 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/PVC/Al/OPA); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 28,00   náhrada  5,68  0,00 
  Montelukast Medreg 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.Al/PVC/Al/OPA; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 98,00   náhrada  19,89  0,00 
  Montelukast Mylan 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 28,00   náhrada  6,32  0,00 
  Montelukast Teva 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 28,00   náhrada  6,32  0,00 
  Montelukast Teva 4 mg; tbl mnd 28x4 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 11,20   náhrada  3,98  0,00 
  Montelukast Teva 4 mg granulát; gra 28x4 mg (vre.ílov.sulf./LDPE/Al/surlyn); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 11,20   náhrada  15,37  0,00 
  Montelukast Teva 5 mg; tbl mnd 28x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 14,00   náhrada  6,14  0,00 
  MORPHIN Biotika 1%; sol inj 10x2 ml/20 mg (amp.skl.); na recept; ATC=N02AA01=Morfin (GP NIE) 6,67   náhrada  4,16  0,00 
  MORYSA 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 15,00   náhrada  8,46  0,00 
  MORYSA 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 30,00   náhrada  16,92  0,00 
  Moventig 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x25 mg (blis.Al/Al-perf.); na recept; AGG, ONK, PLM; ind.obm. ATC=A06AH03= () 30,00   náhrada  76,51  0,00 
  Moxonidin Actavis 0,3 mg filmom obalená tableta; tbl flm 100x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 100,00   náhrada  12,00  0,00 
  Moxonidin Actavis 0,3 mg filmom obalená tableta; tbl flm 30x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,59  0,00 
  Moxonidin-ratiopharm 0,3 mg; tbl flm 100x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 100,00   náhrada  12,00  0,00 
  Moxonidin-ratiopharm 0,3 mg; tbl flm 30x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,59  0,00 
  Moxonidin-ratiopharm 0,4 mg; tbl flm 100x0,4 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 133,33   náhrada  16,00  0,00 
  MOXOSTAD 0,3 mg; tbl flm 100x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 100,00   náhrada  12,00  0,00 
  MOXOSTAD 0,3 mg; tbl flm 30x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,59  0,00 
  MOXOSTAD 0,4 mg; tbl flm 100x0,4 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 133,33   náhrada  16,00  0,00 
  MOXTENZ 0,2 mg; tbl flm 30x0,2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 20,00   náhrada  2,39  0,00 
  MOXTENZ 0,3 mg; tbl flm 100x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 100,00   náhrada  12,00  0,00 
  MOXTENZ 0,3 mg; tbl flm 30x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,59  0,00 
  MOXTENZ 0,4 mg; tbl flm 100x0,4 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 133,33   náhrada  16,00  0,00 
  MOXTENZ 0,4 mg; tbl flm 30x0,4 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 40,00   náhrada  4,79  0,00 
  MST Continus 100 mg; tbl mod 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N02AA01=Morfin (GP NIE) 60,00   náhrada  47,24  0,00 
  MUSTOPHORAN; plv fol 1x208 mg+1x4 ml solv. (liek.inj.hnedá+amp.; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01AD05=Fotemustin (GP NIE) 208,00   náhrada  252,88  0,00 
  Myfenax 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  36,05  0,00 
  MYFORTIC 180 mg; tbl ent 120x180 mg; na recept; INT, KLF, NEF; ind.obm. ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 15,00   náhrada  86,62  0,00 
  Mykofenolát mofetil Sandoz 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  36,05  0,00 
  Myocet 50 mg prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu; plv dct 2xset (50 mg prášok+1,9 ml lip.+3 ml tlm.r; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 100,00   náhrada  1 004,58  0,00 
  Myozyme 50 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x50 mg (liek.inj.skl.); na recept; ind.obm., ZP ATC=A16AB07=Aglukozidaza (GP NIE) 0,06   náhrada  486,79  0,00 
  Methotrexat Ebewe 20 mg/ ml; sol inj 1x1 ml/20 mg (striek.skl.napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,33   náhrada  23,23  0,01 
  Metoject PEN 25 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,5 ml/25 mg (pero napl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 10,00   náhrada  174,21  0,01 
  MEDOTRIGIN 100 mg; tbl 100x100 mg; na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 33,33   náhrada  20,49  0,02 
  MODURETIC 5/50 mg; tbl 30x5 mg/50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03EA01=Hydrochlorotiazid a lieciva setriace draslik (GP NIE) 30,00   náhrada  2,09  0,02 
Strana č.
< späť tam >