Počet liekov na F je 174 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Fabrazyme 35 mg, prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x35 mg (liek.inj.skl.); ; PED; ind.obm., ZP ATC=A16AB04=Agalzydaza beta (GP NIE) 7,00   náhrada  2 892,19  0,00 
  FACTOR VII NF Baxalta; plv iol 1x600 IU+1x10 ml solv. (liek.skl.+liek.sk; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD05=Faktor VII. (GP NIE) 0,08   náhrada  282,35  0,00 
  Faslodex 250 mg injekčný roztok; sol inj 1x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.skl.+1 bezp; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  266,67  0,00 
  FEIBA 25 U/ml; plv iio 1x500 U+20 ml solv.(liek.inj.skl.+prísl.); na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD03=Faktor VIII. (GP NIE) 50,00   náhrada  376,29  0,00 
  FENDRIX; sus inj 1x0,5 ml (s ihlou); na recept; NEF; ind.obm. ATC=J07BC01=Vakcina proti hepatitide B, purifikovany antigen (GP NIE) 1,00   náhrada  54,89  0,00 
  Fenistil; gto por 1x20 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=R06AB03=Dimetinden (GP ANO) 5,00   náhrada  3,27  0,00 
  Fenofix 200; cps dur 90x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AB05=Fenofibrat (GP ANO) 90,00   náhrada  17,75  0,00 
  Fentanyl ratiopharm 100 µg/h; emp tdm 5x100 µg/1 h (vre.papier/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 60,00   náhrada  30,06  0,00 
  Fentanyl ratiopharm 25 µg/h; emp tdm 5x25 µg/1 h (vre.papier/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 15,00   náhrada  10,08  0,00 
  Fentanyl ratiopharm 50 µg/h; emp tdm 5x50 µg/1 h (vre.papier/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 30,00   náhrada  16,53  0,00 
  Fentanyl ratiopharm 75 µg/h; emp tdm 5x75 µg/1 h (vre.papier/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 45,00   náhrada  30,23  0,00 
  Fentanyl Sandoz 100 µg/h matrix transdermálna náplasť; emp tdm 5x100 µg/1 h; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 60,00   náhrada  30,04  0,00 
  Fentanyl Sandoz 25 µg/h matrix transdermálna náplasť; emp tdm 5x25 µg/1 h; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 15,00   náhrada  10,08  0,00 
  Fentanyl Sandoz 50 µg/h matrix transdermálna náplasť; emp tdm 5x50 µg/1 h; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 30,00   náhrada  16,52  0,00 
  Fentanyl Sandoz 75 µg/h matrix transdermálna náplasť; emp tdm 5x75 µg/1 h; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 45,00   náhrada  30,23  0,00 
  FINAMED; tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CB01=Finasterid (GP ANO) 100,00   náhrada  24,50  0,00 
  Finanorm 5 mg; tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CB01=Finasterid (GP ANO) 100,00   náhrada  24,50  0,00 
  Finasteride Accord 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CB01=Finasterid (GP ANO) 90,00   náhrada  22,05  0,00 
  Firazyr 30 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x3 ml/30 mg (striek.skl.napln.); na recept; ALG; ind.obm., ZP ATC=B06AC02= () 1,00   náhrada  1 482,36  0,00 
  FIRDAPSE 10 mg tablety; tbl 100(10x10)x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm., ZP ATC=N07XX05= () 25,00   náhrada  2 225,27  0,00 
  FIRMAGON 120 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 2x120 mg+solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.n; na recept; ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02BX02=Degarelix (GP NIE) 88,00   náhrada  221,50  0,00 
  FIRMAGON 80 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 3x80 mg +solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.n; na recept; ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02BX02=Degarelix (GP NIE) 90,00   náhrada  412,85  0,00 
  FLEKAINID SANDOZ 100 mg tablety; tbl 30x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc); na recept; KAR; ATC=C01BC04=Flekainid (GP NIE) 30,00   náhrada  8,60  0,00 
  Flixotide 250 Inhaler N; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA05=Flutikazon (GP NIE) 50,00   náhrada  23,81  0,00 
  Flixotide Diskus 500 µg; plv inh 1x60 dávok (blis.+inhalátor); na recept; ALG, TRN; ATC=R03BA05=Flutikazon (GP NIE) 50,00   náhrada  23,07  0,00 
  Fluanxol Depot 20 mg; sol inj 10x1 ml (amp.skl.); na recept; PSY; ATC=N05AF01=Flupentixol (GP NIE) 50,00   náhrada  16,06  0,00 
  Fludara oral; tbl flm 15x10 mg (blis.PA/Al/PP); na recept; HEM, ONK; ATC=L01BB05=Fludarabin (GP NIE) 1,88   náhrada  368,84  0,00 
  Fludarabin Ebewe 25 mg/ ml injekčný alebo infúzny koncentrát; con ijf 1x2 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01BB05=Fludarabin (GP NIE) 50,00   náhrada  98,70  0,00 
  Fluorouracil Accord 50 mg/ml injekčný a infúzny roztok; sol ijf 1x100 ml/5 g (liek.inj.skl.); na recept; DER, GER, INT, KLF, ONK, OPH; ATC=L01BC02=Fluorouracil (GP NIE) 500,00   náhrada  15,73  0,00 
  Fluorouracil Accord 50 mg/ml injekčný a infúzny roztok; sol ijf 1x20 ml/1 g (liek.inj.skl.); na recept; DER, GER, INT, KLF, ONK, OPH; ATC=L01BC02=Fluorouracil (GP NIE) 100,00   náhrada  4,40  0,00 
  FOLINAR 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  51,30  0,00 
  FORMANO; plv icd 60x12 µg+1x inhalátor (blis.PVC/PVDC); na recept; ALG, TRN; ATC=R03AC13=Formoterol (GP NIE) 30,00   náhrada  13,85  0,00 
  Formoterol-ratiopharm 12 µg; plv icd 60x12 µg+1x inhalátor (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ALG, TRN; ATC=R03AC13=Formoterol (GP NIE) 30,00   náhrada  13,84  0,00 
  Formovent 12 µg; plv icd 60x12 µg+1x inhalátor (blis.PVC/PVDC); na recept; ALG, TRN; ATC=R03AC13=Formoterol (GP NIE) 30,00   náhrada  13,84  0,00 
  Forxiga 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.Al/Al-kalend.bal); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK01= () 98,00   náhrada  143,39  0,00 
  Fosrenol 500 mg žuvacie tablety; tbl mnd 90(2x45)x500 mg (fľ.HDPE-multi bal.); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE03=Hydrat uhlicitanu lantaniteho (GP NIE) 20,00   náhrada  139,26  0,00 
  Fosrenol 750 mg žuvacie tablety; tbl mnd 90(6x15)x750 mg (fľ.HDPE-multi bal.); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE03=Hydrat uhlicitanu lantaniteho (GP NIE) 30,00   náhrada  208,88  0,00 
  FRAGMIN 7500 IU (anti-Xa)/0,3 ml; sol inj 10x0,3 ml (striek.inj.napl.jednor.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB04=Dalteparin (GP NIE) 25,00   náhrada  36,27  0,00 
  Fraxiparine 2 850 IU (anti Xa)/0,3 ml; sol inj 10x0,3 ml/2,85 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 9,50   náhrada  14,77  0,00 
  Fraxiparine 3 800 IU (anti Xa)/0,4 ml; sol inj 10x0,4 ml/3,8 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 12,67   náhrada  19,23  0,00 
  Fraxiparine 5 700 IU (anti Xa)/0,6 ml; sol inj 10x0,6 ml/5,7 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 19,00   náhrada  28,23  0,00 
  Fraxiparine 7 600 IU (anti Xa)/0,8 ml; sol inj 10x0,8 ml/7,6 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 25,33   náhrada  36,50  0,00 
  Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml; sol inj 10x1 ml/9,5 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 31,67   náhrada  43,98  0,00 
  Fraxiparine Forte 11 400 IU (anti-Xa)/0,6 ml ; sol inj 10x0,6 ml/11,4 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 38,00   náhrada  54,50  0,00 
  Fraxiparine Forte 15 200 IU (anti-Xa)/0,8 ml ; sol inj 10x0,8 ml/15,2 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 50,67   náhrada  78,23  0,00 
  Fraxiparine Forte 19 000 IU (anti-Xa)/1 ml ; sol inj 10x1,0 ml/19 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 63,33   náhrada  87,71  0,00 
  Fulphila 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl. s chrá; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  482,99  0,00 
  Fulvestrant Accord 250 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 2x250 mg/5 ml (striek.inj.napl.+2 ihly); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 30,12   náhrada  315,43  0,00 
  Fulvestrant Mylan 250 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.skl. + 1 be; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  157,72  0,00 
  Fulvestrant Sandoz 250 mg; sol iru 1x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.+1 ihla); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  157,72  0,00 
  Fulvestrant STADA 250 mg; sol iru 1x250 mg/5 ml (striek.skl.naplnená+1x ihla; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  157,72  0,00 
  Fulvestrant Teva 250 mg; sol iru 1x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.+ihla); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  157,72  0,00 
  FURORESE 250; tbl 100x250 mg; na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 625,00   náhrada  19,56  0,00 
  FURORESE 250; tbl 50x250 mg; na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 312,50   náhrada  10,31  0,00 
  FUROSEMID Biotika FORTE; sol inj 10x10 ml/125 mg (amp.hnedá); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 31,25   náhrada  10,25  0,00 
  Furosemid Xantis 40 mg; tbl 50x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 50,00   náhrada  1,62  0,00 
  Furosemid-Slovakofarma forte; tbl 50x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 312,50   náhrada  10,31  0,00 
  Fycompa 4 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x4 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX22= () 14,00   náhrada  77,39  0,00 
  Fycompa 6 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x6 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX22= () 21,00   náhrada  88,43  0,00 
  Fycompa 8 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x8 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX22= () 28,00   náhrada  97,24  0,00 
  FARMORUBICIN PFS; sol inj 1x25 ml/50 mg (liek.PP); na recept; HEM, ONK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  30,22  0,02 
  Forxiga 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al-kalend.bal); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK01= () 28,00   náhrada  41,09  0,10 
  Furosemid-Slovakofarma; tbl 20x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 20,00   náhrada  0,91  0,23 
  FURON 40 mg; tbl 50x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 50,00   náhrada  1,94  0,24 
  Furosemid-Slovakofarma; tbl 50x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 50,00   náhrada  1,94  0,24 
  Felodipin-ratiopharm 5 mg; tbl plg 30x5 mg; na recept; ATC=C08CA02=Felodipin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,41  0,35 
  Furosemid-Slovakofarma forte; tbl 10x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 62,54   náhrada  2,62  0,49 
  Fenofix 200; cps dur 30x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AB05=Fenofibrat (GP ANO) 30,00   náhrada  6,45  0,51 
  Febuxostat Sandoz 120 mg; tbl flm 28x120 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; REU; ind.obm. ATC=M04AA03= () 28,00   náhrada  14,14  0,56 
  Febuxostat Sandoz 80 mg; tbl flm 28x80 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; REU; ind.obm. ATC=M04AA03= () 28,00   náhrada  14,14  0,56 
  Fluco Sandoz 150 mg; cps dur 4x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J02AC01=Flukonazol (GP ANO) 4,00   náhrada  3,07  0,77 
  Finpros 5 mg; tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CB01=Finasterid (GP ANO) 30,00   náhrada  8,13  0,78 
  Felodipin-ratiopharm 10 mg; tbl plg 30x10 mg; na recept; ATC=C08CA02=Felodipin (GP ANO) 60,00   náhrada  6,91  0,79 
  Fucidin krém; crm der 1x15 g (tuba Al); na recept; ATC=D06AX01=Kyselina fusidova (GP NIE) 15,00   náhrada  2,75  0,95 
  Fucidin masť; ung der 1x15 g (tuba Al); na recept; ATC=D06AX01=Kyselina fusidova (GP NIE) 15,00   náhrada  2,78  0,98 
  Frontin 0,25 mg ; tbl 30x0,25 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 7,50   náhrada  1,21  1,00 
  Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok; sol inf 1x200 ml/10 g (liek.skl.); na recept; ALG, DER, HEM, INF, NEU; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 10,00   náhrada  445,74  1,05 
  Fluco Sandoz 150 mg; cps dur 1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J02AC01=Flukonazol (GP ANO) 1,00   náhrada  1,71  1,13 
  FRAGMIN 15000 IU (anti-Xa)/0,6 ml; sol inj 10x0,6 ml (striek.inj.napl.jednor.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB04=Dalteparin (GP NIE) 50,00   náhrada  73,75  1,20 
  FLONIDAN 10 mg; tbl 10x10 mg; na recept; ATC=R06AX13=Loratadin (GP ANO) 10,00   náhrada  1,75  1,21 
  femoston conti; tbl flm 1x28 (blis.PVC/Al); na recept; END, GYN; ATC=G03FA14=Dydrogesteron a estrogen (GP NIE) 28,00   náhrada  6,70  1,35 
  Frontin 0,5 mg ; tbl 30x0,5 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 15,00   náhrada  1,83  1,41 
  FRAMYKOIN ; ung der 1x10 g (tuba Al); na recept; ATC=D06AX=Ostatne antibiotika na vonkajsie pouzitie (GP NIE) 10,00   náhrada  2,28  1,51 
  Fluco Sandoz 50 mg; cps dur 7x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J02AC01=Flukonazol (GP ANO) 1,75   náhrada  2,54  1,53 
  Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB03=Fluoxetin (GP ANO) 10,00   náhrada  1,89  1,56 
  femoston 2/10; tbl flm 1x28 (blis.PVC/Al); na recept; END, GYN; ATC=G03FB08=Dydrogesteron a estrogen (GP NIE) 28,00   náhrada  6,64  1,57 
  FRAGMIN 5000 IU (anti-Xa)/0,2 ml; sol inj 10x0,2 ml (striek.inj.napl.jednor.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB04=Dalteparin (GP NIE) 16,67   náhrada  25,75  1,57 
  FROMILID 500; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,23  1,57 
  FRAMYKOIN; plv ads 1x5 g (nád.PE); na recept; ATC=D06AX=Ostatne antibiotika na vonkajsie pouzitie (GP NIE) 5,00   náhrada  1,99  1,60 
  Fentanyl ratiopharm 12 µg/h; emp tdm 5x12 µg/1 h (vre.papier/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 7,50   náhrada  6,72  1,68 
  FULLHALE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  20,01  1,68 
  FROMILID 250; tbl flm 14x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  4,11  1,78 
  Femgin 150 mg; cps dur 1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J02AC01=Flukonazol (GP ANO) 1,00   náhrada  2,39  1,81 
  FLONIDAN SOLUTAB 10 mg; tbl oro 30x10 mg; na recept; ATC=R06AX13=Loratadin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,43  1,81 
  Fevarin 50; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB08=Fluvoxamin (GP NIE) 15,00   náhrada  5,59  1,87 
  Fungicidin Léčiva ; ung 1x10 g (tuba Al); voľnopredajný; ATC=D01AA01=Nystatin (GP NIE) 10,00   náhrada  2,55  1,91 
  Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB03=Fluoxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,91  1,92 
  Flixotide Diskus 250 µg; plv inh 1x60 dávok (blis.+inhalátor); na recept; ALG, TRN; ATC=R03BA05=Flutikazon (GP NIE) 25,00   náhrada  13,96  1,96 
  Fucidin H; crm der 1x15 g (tuba Al); na recept; ATC=D07CA01=Hydrokortizon a antibiotika (GP NIE) 15,00   náhrada  4,97  2,03 
  FUCICORT; crm der 1x15 g (tuba Al); na recept; DER; ATC=D07CC01=Betametazon a antibiotika (GP NIE) 15,00   náhrada  5,07  2,04 
Strana č.
< späť tam >