Počet liekov na C je 298 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Cablivi 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol iol 1x10 mg + 1x1 ml solv. (liek.inj.skl. ; ; HEM; ind.obm.,ZP ATC=B01AX07= () 1,00   náhrada  4 015,07  0,00 
  Calcium folinate Sandoz 10 mg/ml; sol ijf 1x35 ml/350 mg (liek.inj.skl.jantárová); ; ONK; ATC=V03AF03=Kalcium folinat (GP ANO) 5,83   náhrada  26,94  0,00 
  Calcium Resonium; plu pre 1x300 g (nádobka plastová); na recept; NEF; ATC=V03AE01=Sulfonat polystyrenu (GP NIE) 5,00   náhrada  28,15  0,00 
  Calypsol; sol inj 5x10 ml/500 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ANS; ind.obm. ATC=N01AX03=Ketamin (GP NIE) 25,00   náhrada  23,88  0,00 
  Candesartan HCT ratiopharm 16 mg/12,5 mg; tbl 98x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 98,00   náhrada  12,35  0,00 
  Candesartan HCT Swyssi 16 mg/12,5 mg; tbl 30x16 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  4,47  0,00 
  Candesartan HCT Swyssi 8 mg/12,5 mg; tbl 30x8 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  3,20  0,00 
  Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg; tbl 90x16 mg/12,5 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  11,34  0,00 
  Capecitabine Accord 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  58,10  0,00 
  Capecitabine medac 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x500 mg (blis.Al/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  58,10  0,00 
  Capecitabine Pharmacenter 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  58,10  0,00 
  Capecitabine Pharmagen 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120(12x10)x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  58,10  0,00 
  Capecitabine STADA; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  58,10  0,00 
  Caprelsa 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX04= () 10,00   náhrada  1 512,19  0,00 
  Caprelsa 300 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX04= () 30,00   náhrada  4 289,24  0,00 
  Caprodez; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 270,00   náhrada  119,04  0,00 
  Carbaglu 200 mg dispergovateľné tablety; tbl dsp 5x200 mg (obal PP); na recept; PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AA05= () 5,00   náhrada  279,86  0,00 
  Carbaglu 200 mg dispergovateľné tablety; tbl dsp 60x200 mg (obal PP); na recept; PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AA05= () 60,00   náhrada  2 972,55  0,00 
  Carboplatin Accord 10 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x15 ml/150 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 150,00   náhrada  11,24  0,00 
  Carboplatin Accord 10 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x45 ml/450 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 450,00   náhrada  33,74  0,00 
  Cardilan; tbl 100x175 mg (fľ.skl.); na recept; ATC=A12BA=Draslik, horcik (GP ANO) 3,80   náhrada  5,28  0,00 
  Carvedilol-Teva 12,5 mg; tbl 30x12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 10,00   náhrada  1,39  0,00 
  Carvedilol-Teva 25 mg; tbl 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 20,00   náhrada  2,80  0,00 
  Carvedilol-Teva 6,25 mg; tbl 30x6,25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 5,00   náhrada  0,70  0,00 
  CellCept 500 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok; plc ifc 4x500 mg (skl. liek.); na recept; HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 1,00   náhrada  32,08  0,00 
  Cerdelga 84 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x84 mg (blis.PETG/COC.PETG/PCTFE-Al); na recept; ind.obm.,ZP ATC=A16AX10= () 28,00   náhrada  19 266,51  0,00 
  Cerebrolysin 10 ml; sol ifc 5x10 ml (amp.skl.hnedá); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N07X=Ine lieciva CNS (GP NIE) 5,00   náhrada  30,07  0,00 
  Cerebrolysin 5 ml; sol ifc 5x5 ml (amp.skl.hnedá); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N07X=Ine lieciva CNS (GP NIE) 2,50   náhrada  20,44  0,00 
  Cerezyme 400 U prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x400 U (liek.inj.skl.); na recept; PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AB02=Imigluceraza (GP NIE) 1,33   náhrada  1 396,15  0,00 
  Certican 0,25 mg tablety; tbl 60x0,25 mg (blis.Al/PA/Al/PVC); na recept; ALG, INT, KAR, KLF, NEF; ind.obm. ATC=L04AA18=Everolimus (GP NIE) 10,00   náhrada  90,34  0,00 
  Certican 0,75 mg tablety; tbl 60x0,75 mg (blis.Al/PA/Al/PVC); na recept; ALG, INT, KAR, KLF, NEF; ind.obm. ATC=L04AA18=Everolimus (GP NIE) 30,00   náhrada  276,23  0,00 
  Ciclosporin Mylan 100 mg; cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  51,19  0,00 
  Ciclosporin Mylan 25 mg; cps mol 50x25 mg (blis. Al/Al); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 5,00   náhrada  16,80  0,00 
  Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x200 mg/1 ml (striek.inj.napl.+2 lieh.tam; na recept; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB05=Certolizumab (GP NIE) 28,57   náhrada  696,45  0,00 
  Cinacalcet Accordpharma 30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x30 mg (blis.PVC/Al); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 14,00   náhrada  50,05  0,00 
  Cinacalcet Accordpharma 60 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/Al); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  75,80  0,00 
  Cinacalcet Heaton 30 mg; tbl flm 28x30 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 14,00   náhrada  50,05  0,00 
  Cinacalcet Heaton 60 mg; tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  75,80  0,00 
  Cinacalcet Mylan 30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x30 mg (blis.Al/PVDC/PVC); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 14,00   náhrada  50,05  0,00 
  Cinacalcet Mylan 60 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x60 mg (blis.Al/PVDC/PVC); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  75,80  0,00 
  Cinacalcet Mylan 90 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x90 mg (blis.Al/PVDC/PVC); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 42,00   náhrada  154,54  0,00 
  Cinacalcet Reddy 30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x30 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 14,00   náhrada  50,05  0,00 
  Cinacalcet Reddy 60 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  75,80  0,00 
  Cinacalcet Teva 30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x30 mg (blis. PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 14,00   náhrada  50,05  0,00 
  Cisordinol 10 mg; tbl flm 50x10 mg (obal HDPE); na recept; PSY; ATC=N05AF05=Zuklopentixol (GP ANO) 16,67   náhrada  4,47  0,00 
  Cisordinol Depot 200 mg; sol inj 10x1 ml/200 mg (amp.skl.); na recept; PSY; ATC=N05AF05=Zuklopentixol (GP ANO) 133,33   náhrada  28,10  0,00 
  Citalopram-Teva 20 mg; tbl flm 100x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 100,00   náhrada  3,30  0,00 
  Clariscan 0,5 mmol/ml injekčný roztok; sol inj 10x10 mmol/20 ml (20 ml liek.inj.skl.); na recept; ATC=V08CA02= () 6,67   náhrada  242,79  0,00 
  Clariscan 0,5 mmol/ml injekčný roztok; sol inj 10x7,5 mmol/15 ml (20 ml liek.inj.skl.); na recept; ATC=V08CA02= () 5,00   náhrada  211,38  0,00 
  CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml; sol inj 10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s ; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 33,33   náhrada  56,49  0,00 
  CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml; sol inj 10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s b; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 6,67   náhrada  17,79  0,00 
  CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml; sol inj 10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s b; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 13,33   náhrada  27,35  0,00 
  CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml; sol inj 10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s b; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 20,00   náhrada  37,98  0,00 
  CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml; sol inj 10x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s b; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 26,67   náhrada  46,96  0,00 
  CLEXANE FORTE 12000 IU (120 mg)/0,8 ml; sol inj 10x0,8 ml/120 mg (striek.inj.napl.skl.) s ; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 40,00   náhrada  72,89  0,00 
  CLEXANE FORTE 15000 IU (150 mg)/1 ml; sol inj 10x1,0 ml/150 mg (striek.inj.napl.skl.) s ; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 50,00   náhrada  82,38  0,00 
  Clozapine Accord 100 mg tablety; tablety 50x100 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AH02=Klozapin (GP ANO) 16,67   náhrada  8,56  0,00 
  Clozapine Accord 25 mg tablety; tablety 50x25 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AH02=Klozapin (GP ANO) 4,17   náhrada  3,27  0,00 
  Coloxet 500 mg; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  58,10  0,00 
  Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat; sol inf 10x500 ml (PE fľa.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 50,00   náhrada  14,15  0,00 
  Comtan 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ATC=N04BX02=Entakapon (GP NIE) 20,00   náhrada  30,69  0,00 
  Contiroxil 10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 56x10 mg (blister); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA05=Oxykodon (GP NIE) 18,67   náhrada  6,11  0,00 
  Contiroxil 20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 56x20 mg (blister); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA05=Oxykodon (GP NIE) 37,33   náhrada  12,25  0,00 
  Contiroxil 40 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 56x40 mg (blisPVC/PE/PVDC); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA05=Oxykodon (GP NIE) 74,67   náhrada  19,83  0,00 
  Contiroxil 80 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 56x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA05=Oxykodon (GP NIE) 149,33   náhrada  48,98  0,00 
  CONVULEX; sir 1x100 ml (fľ.skl.hn.+ dávkovač); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 3,33   náhrada  3,65  0,00 
  Convulex 300 mg kapsuly; cps 100x300 mg (blis.(Al/PVC/PVDC); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 20,00   náhrada  7,56  0,00 
  Convulex 300 mg/ml kvapky; gto por 100 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 20,00   náhrada  15,37  0,00 
  Convulex 500 mg kapsuly; cps 100x500 mg (blis.(Al/PVC/PVDC); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 33,33   náhrada  10,00  0,00 
  Co-Prenessa Neo 5 mg/1,25 mg tablety; tbl 90x5 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  11,83  0,00 
  Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,33  0,00 
  Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,29  0,00 
  Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  28,87  0,00 
  Cordarone 150 mg/3 ml; sol inj 6x3 ml/150 mg; na recept; ATC=C01BD01=Amiodaron (GP NIE) 4,50   náhrada  2,98  0,00 
  Cortiment 9 mg; tbl plg 30x9 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; GER, GIT, INT; ATC=A07EA06=Budezonid (GP ANO) 30,00   náhrada  90,14  0,00 
  Corvaton ; tbl 30x2 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C01DX12=Molsidomin (GP ANO) 10,00   náhrada  2,96  0,00 
  Corvaton forte; tbl 30x4 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C01DX12=Molsidomin (GP ANO) 20,00   náhrada  2,96  0,00 
  Corvaton retard; tbl plg 30x8 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C01DX12=Molsidomin (GP ANO) 40,00   náhrada  2,10  0,00 
  Cosentyx 150 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol ira 2x1 ml/150 mg (striek.inj.skl. v pere Sens; na recept; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC10= () 30,42   náhrada  1 003,63  0,00 
  Cosentyx 150 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol ira 6(3x2)x1 ml/150 mg (striek.inj.skl. v pere; na recept; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC10= () 91,25   náhrada  3 010,92  0,00 
  Cotellic 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 63(3x21)x20 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EE02= () 28,00   náhrada  5 246,68  0,00 
  CRESEMBA 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 14x100 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm.,ZP ATC=J02AC05= () 7,00   náhrada  598,78  0,00 
  CRYSVITA 10 mg injekčný roztok; sol inj 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; ENP, NEF; ind.obm.,ZP ATC=M05BX05= () 1,00   náhrada  2 858,99  0,00 
  CRYSVITA 20 mg injekčný roztok; sol inj 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.); na recept; ENP, NEF; ind.obm.,ZP ATC=M05BX05= () 2,00   náhrada  5 722,42  0,00 
  CRYSVITA 30 mg injekčný roztok; sol inj 1x1 ml/30 mg (liek.inj.skl.); na recept; ENP, NEF; ind.obm.,ZP ATC=M05BX05= () 3,00   náhrada  8 585,83  0,00 
  Cuvitru 200 mg/ml; sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.); na recept; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 2,00   náhrada  116,58  0,00 
  Cuvitru 200 mg/ml; sol inj 1x20 ml (liek.inj.skl.); na recept; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 4,00   náhrada  229,05  0,00 
  Cuvitru 200 mg/ml; sol inj 1x5 ml (liek.inj.skl.); na recept; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 1,00   náhrada  60,13  0,00 
  Cyrdanax 20 mg/ ml; plv ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.hnedá); na recept; ONK; ATC=V03AF02=Dexrazoxan (GP NIE) 0,50   náhrada  82,39  0,00 
  Chantico 0,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x0,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA27= () 28,00   náhrada  847,00  0,00 
  Chlorid sodný 0,9 % Braun Infúzny Intravenózny roztok; sol inf 10x1000 ml (obal PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 100,00   náhrada  14,92  0,00 
  Chlorid sodný 0,9 % Braun Injekčný roztok; sol inj 20x10 ml (amp.PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 2,00   náhrada  4,44  0,00 
  CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA; tbl flm 30x15 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05AF03=Chlorprotixen (GP ANO) 1,50   náhrada  1,75  0,00 
  CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05AF03=Chlorprotixen (GP ANO) 5,00   náhrada  3,43  0,00 
  Chlorid sodný 0,9 % Braun Injekčný roztok; sol inj 100x10 ml (amp.PP); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 10,00   náhrada  22,22  0,02 
  Citalopram-Teva 20 mg; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 30,00   náhrada  1,16  0,17 
  CALCIUM Biotika; sol inj 10x10 ml/1 g (amp.skl.); na recept; ATC=A12AA03=Glukonat vapenaty (GP NIE) 3,33   náhrada  9,05  0,24 
  Coronal 10; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  1,71  0,27 
  Coronal 5; tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,13  0,29 
  Carvedigamma 12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x12,5 mg (blis.); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 10,00   náhrada  1,71  0,32 
Strana č.
< späť tam >