Počet liekov na Z je 126 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Zypsilan 60 mg; cps dur 60x60 mg; na recept; PSY; ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 45,00   náhrada  74,38  0,00 
  Zeffix 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x100 mg (blis.Al/PVC); na recept; GIT,HEP,INF; ind.obm. ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 28,00   náhrada  77,43  0,00 
  ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x10 ml/10 mg (liek.PP); na recept; HEM,ONK; ATC=L01DB06=Idarubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  89,10  0,00 
  ZOMACTON 4 mg; plv iol 1x4,32 mg+1x3,5 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 6,00   náhrada  93,83  31,41 
  Zebinix 800 mg tablety; tbl 30x800 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AF04=Eslikarbazepin acetat (GP NIE) 30,00   náhrada  95,01  42,75 
  Zemplar 2 µg kapsuly; cps mol 28x2 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al); na recept; END,NEF; ATC=H05BX02=Parikalcitol (GP ANO) 28,00   náhrada  105,12  0,00 
  Zoledronic acid Mylan 5 mg/100 ml infúzny roztok; sol inf 1x100 ml/5 mg (liek.inj.skl.); na recept; END,INT,KLF,ORT,REU; ind.obm. ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  107,25  0,00 
  Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol ijf 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s oc; na recept; HEM,ONK; ind.obm. ATC=L03AA02=Filgrastim (GP NIE) 6,86   náhrada  119,82  0,00 
  ZYPADHERA 210 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x210 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(lie; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 21,00   náhrada  125,35  0,00 
  Zassida 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  130,16  0,00 
  Zirabev 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 20,00   náhrada  159,76  0,00 
  ZYPADHERA 300 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x300 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(lie; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 30,00   náhrada  172,57  0,00 
  Zessly 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; DER,GIT,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB02=Infliximab (GP NIE) 26,67   náhrada  178,91  0,00 
  Zomacton 10 mg; plv iol 1x10 mg+1x solv. (liek.inj.skl.); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 15,00   náhrada  214,62  58,57 
  ZYPADHERA 405 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x405 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(lie; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 40,50   náhrada  234,54  0,00 
  ZALTRAP 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XX44= () 25,00   náhrada  311,27  0,00 
  Zercepac 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  344,33  64,34 
  Zegomib 3,5 mg; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  358,39  0,00 
  Ziextenzo 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; HEM,ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  381,91  0,00 
  ZALTRAP 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x8 ml/200 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XX44= () 50,00   náhrada  616,61  0,00 
  Zirabev 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 80,00   náhrada  639,04  0,00 
  Zelboraf 240 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56(7x8)x1x240 mg (blis.Al/Al-perf.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XE15= () 7,00   náhrada  1 369,86  0,00 
  ZYTIGA 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.PVDC/PE/PVC/Al); na recept; ONK,URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  3 065,46  0,00 
  Zavesca 100 mg kapsuly; cps dur 84x100 mg (blis.Aclar/Al); na recept; ind.obm.,ZP ATC=A16AX06=Miglustat (GP NIE) 28,00   náhrada  4 434,80  1 994,80 
  ZEPATIER 50 mg/100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x50 mg/100 mg (blis.Al/Al); na recept; HEP,INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AX68= () 28,00   náhrada  6 844,47  0,00 
  Zevalin 1,6 mg/ml súprava pre rádiofarmakum na infúziu; kit rad 1x2 ml/3,2 mg; na recept; HEM,ONK; ind.obm. ATC=V10XX02=Ibritumomabtiuxetan (GP NIE) 1,00   náhrada  9 728,09  0,00 
Strana č.
< späť  tam >