Počet liekov na P je 280 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Petinimid cps; cps 100x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N03AD01=Etosuximid (GP NIE) 20,00   náhrada  14,78  3,26 
  Petnidan; cps 50x250 mg (liek.PE); na recept; ATC=N03AD01=Etosuximid (GP NIE) 10,00   náhrada  7,38  1,62 
  Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, PLM; ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 1 125,00   náhrada  165,88  0,00 
  Phenaemal 0,1; tbl 50x100 mg (obal PE biely); na recept; NEU; ATC=N03AA02=Fenobarbital (GP NIE) 50,00   náhrada  6,31  1,51 
  Phenaemaletten; tbl 50x15 mg (obal PE biely); na recept; ATC=N03AA02=Fenobarbital (GP NIE) 7,50   náhrada  8,03  7,31 
  PHOSTAL; sus inj 1x5 ml; na recept; ALG; ATC=V01AA20=Extrakty alergenov (GP NIE) 1,00   náhrada  48,74  7,31 
  PHOSTAL; sus inj 4x5 ml; na recept; ALG; ATC=V01AA20=Extrakty alergenov (GP NIE) 4,00   náhrada  56,99  8,55 
  PICOPREP; plo por 2x10 mg/3,5 g/12 g (vre.papier/PE/Al/živic; na recept; CCH, CHI, GER, GIT, GYN, INT, KLF, ONK, PLM; ATC=A06AB58=Dinatriumpikosulfat, kombinacie (GP NIE) 1,00   náhrada  8,85  5,01 
  PILOKARPIN 2 %; int opo 1x10 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01EB01=Pilokarpin (GP NIE) 25,00   náhrada  3,07  0,32 
  Pimafucort; crm der 1x15 g (tuba Al); na recept; ATC=D07CA01=Hydrokortizon a antibiotika (GP NIE) 15,00   náhrada  3,09  1,17 
  Pioglitazone Accord 30 mg tablety; tbl 28x30 mg (blis.Al/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BG03=Pioglitazon (GP ANO) 28,00   náhrada  11,45  1,93 
  Pioglitazone Accord 45 mg tablety; tbl 28x45 mg (blis.Al/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BG03=Pioglitazon (GP ANO) 42,00   náhrada  17,19  2,91 
  Pioglitazone Actavis 30 mg tablety; tbl 28x30 mg (blis.Al/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BG03=Pioglitazon (GP ANO) 28,00   náhrada  13,26  3,74 
  Pioglitazone Actavis 45 mg tablety; tbl 28x45 mg (blis.Al/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BG03=Pioglitazon (GP ANO) 42,00   náhrada  18,01  3,73 
  Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g; plv ifo 1x4 g/0,5 g (50 ml liek.inj.skl.); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=J01CR05=Piperacilin/tazobactam (GP NIE) 0,32   náhrada  9,51  0,00 
  Piramil 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PE//PE/Al); na recept; ATC=C09AA05=Ramipril (GP ANO) 60,00   náhrada  5,41  2,17 
  Piramil 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.OPA/Al/PE//PE/Al); na recept; ATC=C09AA05=Ramipril (GP ANO) 30,00   náhrada  2,70  0,24 
  Pixuvri 29 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x29 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01DB11= () 29,00   náhrada  497,00  0,00 
  PK-Merz; sol inf 2x500 ml/200 mg (fľ.inf.plast.); na recept; NEU, PSY; ATC=N04BB01=Amantadin (GP NIE) 2,00   náhrada  34,44  0,00 
  PK-Merz; tbl flm 90x100 mg (blis.Al/PP); na recept; NEU, PSY; ATC=N04BB01=Amantadin (GP NIE) 45,00   náhrada  10,01  1,77 
  Plaquenil 200 mg; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; DER, INF, REU; ind.obm., ZP ATC=P01BA02=Hydroxychlorochin (GP ANO) 23,26   náhrada  8,06  2,01 
  Plegridy 125 mikrogramov injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x125 µg/0,5 ml (pero inj.napl. Plegridy P; na recept; NEU; ind.obm., ZP ATC=L03AB13= () 2,00   náhrada  699,37  0,00 
  Plegridy 63 mikrogramov injekčný roztok naplnený v injekčnom pere, Plegridy 94 mikrogramov injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 1x0,5 ml/63 µg + 1x0,5 ml/94 µg (pero.inj.; na recept; NEU; ind.obm., ZP ATC=L03AB13= () 2,00   náhrada  559,17  0,00 
  Plendil 5 mg; tbl plg 30x5 mg (liek.HDPE); na recept; ATC=C08CA02=Felodipin (GP ANO) 30,00   náhrada  6,11  3,05 
  Plexxo 100 mg; tbl 100x100 mg; na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 33,33   náhrada  22,24  1,77 
  Plexxo 50 mg; tbl 30x50 mg; na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 5,00   náhrada  5,41  2,34 
  Polinail; lum 1x3,3 ml (fľ. skl.); na recept; DER; ATC=D01AE14=Ciklopirox (GP NIE) 3,30   náhrada  14,47  4,63 
  POLLINEX Rye; sus inj 3x0,5 ml (2000 SU); na recept; ALG; ATC=V01AA02=Extrakty alergenov (GP NIE) 3,00   náhrada  104,82  15,72 
  POLLINEX Rye; sus inj 3x0,5 ml (300 SU+800 SU+2000 SU); na recept; ALG; ATC=V01AA02=Extrakty alergenov (GP NIE) 3,00   náhrada  87,97  13,20 
  POLLINEX Tree; sus inj 3x0,5 ml (2000 SU); na recept; ALG; ATC=V01AA05= () 3,00   náhrada  104,82  15,72 
  POLLINEX Tree; sus inj 3x0,5 ml (300 SU+800 SU+2000 SU); na recept; ALG; ATC=V01AA05= () 3,00   náhrada  87,97  13,20 
  Polvertic 24 mg; tbl 100x24 mg; na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 100,00   náhrada  12,19  4,09 
  Polvertic 24 mg; tbl 50x24 mg; na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 50,00   náhrada  5,75  1,70 
  POLYGYNAX ; cps vag 6 (blis.PVC/PVDC/A); na recept; DER, GYN; ATC=G01AA51=Nystatin, kombinacie (GP NIE) 6,00   náhrada  4,37  1,15 
  POLYOXIDONIUM 6 mg; lyo ijo 5x6 mg (liek.inj.hnedá); na recept; ALG, DER, INF, ONK, REU; ATC=L03AX=Ostatne imunostimulancia (GP NIE) 5,00   náhrada  95,00  19,00 
  Posaconazole Accord 100 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 24x1x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk; na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm., ZP ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 8,00   náhrada  444,57  0,00 
  Posaconazole Sandoz 40 mg/ml; sus por 1x105 ml (fľ.skl.jantárová); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm., ZP ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 5,25   náhrada  353,41  0,00 
  Posakonazol STADA; sus por 1x105 ml (fľ.skl.jantár.+odmer.lyž.); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm., ZP ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 5,25   náhrada  353,41  0,00 
  Posakonazol Teva 100 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 24x1x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv; na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm., ZP ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 8,00   náhrada  444,57  0,00 
  Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly; cps dur 180(3x60x1)x110 mg (blis.Al/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 90,00   náhrada  190,11  0,00 
  Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x1x110 mg (blis.Al/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 15,00   náhrada  33,55  0,94 
  Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly; cps dur 60x1x110 mg (blis.Al/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 30,00   náhrada  63,10  0,00 
  Pradaxa 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 180(3x60x1)x150 mg (blis.Al/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 90,00   náhrada  190,11  0,00 
  Pradaxa 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 60x1x150 mg (blis.Al/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 30,00   náhrada  62,38  0,00 
  Pradaxa 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x1x75 mg (blis.Al/Al); na recept; ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 15,00   náhrada  32,81  0,20 
  Pragiola 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 45,00   náhrada  12,64  0,00 
  Pragiola 300 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 90,00   náhrada  25,55  0,00 
  Pragiola 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 22,50   náhrada  10,35  3,64 
  Praluent 150 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1 ml/150 mg (pero inj.skl.napl.); na recept; DIA, END, INT, KAR; ind.obm., ZP ATC=C10AX14= () 28,00   náhrada  435,72  0,00 
  Praluent 75 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1 ml/75 mg (pero inj.skl.napl.); na recept; DIA, END, INT, KAR; ind.obm., ZP ATC=C10AX14= () 28,00   náhrada  435,72  0,00 
  Pramipexol STADA 0,18 mg tablety; tbl 100(10x10)x0,18 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 10,29   náhrada  9,50  0,00 
  Pramipexol STADA 0,18 mg tablety; tbl 30(3x10)x0,18 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 3,09   náhrada  2,85  0,00 
  Pramipexol STADA 0,7 mg tablety; tbl 100(10x10)x0,7 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 40,00   náhrada  36,96  0,00 
  Pramipexol STADA 0,7 mg tablety; tbl 30(3x10)x0,7 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 12,00   náhrada  11,09  0,00 
  Pramipexol Teva Pharma 0,26 mg; tbl plg 30x0,26 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 4,46   náhrada  6,63  2,50 
  Pramipexol Teva Pharma 0,52 mg; tbl plg 30x0,52 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 8,91   náhrada  9,82  1,56 
  Pramipexol Teva Pharma 1,05 mg; tbl plg 30x1,05 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 18,00   náhrada  16,69  0,00 
  Pramipexol Teva Pharma 2,1 mg; tbl plg 30x2,1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 36,00   náhrada  33,37  0,00 
  Pramipexol Teva Pharma 2,62 mg; tbl plg 30x2,62 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 44,91   náhrada  41,63  0,00 
  PREDNISON 20 LÉČIVA; tbl 20x20 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=H02AB07=Prednizon (GP ANO) 40,00   náhrada  6,35  0,00 
  PREDNISON 5 LÉČIVA; tbl 20x5 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=H02AB07=Prednizon (GP ANO) 10,00   náhrada  2,70  1,11 
  PREDUCTAL MR; tbl mod 120x35 mg (blis.PVC/Al); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB15=Trimetazidin (GP ANO) 105,00   náhrada  18,29  7,58 
  PREDUCTAL MR; tbl mod 60x35 mg (blis.PVC/Al); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB15=Trimetazidin (GP ANO) 52,50   náhrada  8,41  3,05 
  Pregabalin Belupo 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x150 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,86  0,00 
  Pregabalin Belupo 300 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 56,00   náhrada  15,90  0,00 
  Pregabalin Belupo 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,45  2,28 
  Pregabalin Mylan 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,86  0,00 
  Pregabalin Mylan 300 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 56,00   náhrada  16,45  0,00 
  Pregabalin Mylan 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,45  2,28 
  Pregabalin Sandoz 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-perf.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,86  0,00 
  Pregabalin Sandoz 300 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x1x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al-perf.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 56,00   náhrada  15,90  0,00 
  Pregabalin Sandoz 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x1x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al-perf.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,45  2,28 
  Pregabalin STADA Arzneimittel 150 mg; cps dur 56x150 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,86  0,00 
  Pregabalin STADA Arzneimittel 300 mg; cps dur 56x300 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 56,00   náhrada  15,90  0,00 
  Pregabalin STADA Arzneimittel 75 mg; cps dur 56x75 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,45  2,28 
  Pregabalin Zentiva k.s. 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x150 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,86  0,00 
  Pregabalin Zentiva k.s. 300 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x300 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 56,00   náhrada  15,90  0,00 
  Pregabalin Zentiva k.s. 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,45  2,28 
  Pregamid 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 60x150 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 30,00   náhrada  8,42  0,00 
  Pregamid 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 60x75 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 15,00   náhrada  6,91  2,44 
  Preglenix 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x150 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,45  0,00 
  Preglenix 300 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x300 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 56,00   náhrada  15,90  0,00 
  Preglenix 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,45  2,28 
  PRENESSA 4 mg; tbl 30x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,20  0,74 
  PRENESSA 4 mg; tbl 90x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 90,00   náhrada  8,41  1,03 
  Prenessa 8 mg; tbl 30x8 mg; na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 60,00   náhrada  4,73  1,49 
  Prenessa 8 mg; tbl 90x8 mg; na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 180,00   náhrada  12,21  2,49 
  PRESTANCE 10 mg/10 mg; tbl 1x30x10 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  12,46  8,38 
  PRESTANCE 10 mg/10 mg; tbl 3x30x10 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  37,99  25,75 
  PRESTANCE 10 mg/5 mg; tbl 1x30x10 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  12,09  8,46 
  PRESTANCE 10 mg/5 mg; tbl 3x30x10 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  37,74  26,85 
  PRESTANCE 5 mg/10 mg; tbl 1x30x5 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  8,59  5,26 
  PRESTANCE 5 mg/10 mg; tbl 3x30x5 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  33,89  23,90 
  PRESTANCE 5 mg/5 mg; tbl 1x30x5 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  8,87  5,99 
  PRESTANCE 5 mg/5 mg; tbl 3x30x5 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  32,20  23,56 
  PRESTANCE INITIO 3,5 mg/2,5 mg; tbl 1x30x3,5 mg/2,5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  8,28  6,36 
  PRESTANCE INITIO 3,5 mg/2,5 mg; tbl 3x30x3,5 mg/2,5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  22,08  16,32 
  PRESTANCE INITIO 7 mg/5 mg; tbl 1x30x7 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  10,79  6,95 
  PRESTANCE INITIO 7 mg/5 mg; tbl 3x30x7 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  28,63  17,11 
  PRESTARIUM A 10 mg; tbl flm 30x10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 60,00   náhrada  7,94  4,70 
Strana č.
< späť  tam >