Počet liekov na N je 119 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Naxalgan 300 mg; cps dur 60x300 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 60,00   náhrada  16,85  0,89 
  NovoThirteen 2500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x2500 IU+1x3,2 ml solv. (liek.inj.skl+ada; ; HEM; ind.obm.,ZP ATC=B02BD11= () 71,43   náhrada  22 273,05  0,00 
  NovoMix 30 FlexPen; sus inj 10x3 ml/300 U (náplň skl. v napl.viacd.jed; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AD05=Inzulin aspart (GP NIE) 75,00   náhrada  80,89  4,01 
  NovoRapid FlexPen 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 10x3 ml/300 U (skl.náplň v predpl.pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB05=Inzulin aspart (GP NIE) 75,00   náhrada  73,24  14,36 
  NovoRapid Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni; sol inj 10x3 ml/300 U (skl.náplň); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB05=Inzulin aspart (GP NIE) 75,00   náhrada  66,80  6,35 
  Nidrazid; tbl 250x100 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; TRN; ind.obm. ATC=J04AC01=Izoniazid (GP ANO) 83,33   náhrada  8,62  0,00 
  Noprex 35 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x35 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, HEM, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 83,33   náhrada  17,24  0,00 
  Nebivolol Krka 5 mg tablety; tbl 90x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AB12=Nebivolol (GP ANO) 90,00   náhrada  10,61  2,69 
  Noliprel Bi-forte A; tbl flm 3x30x10 mg/2,5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  38,92  22,27 
  Noliprel forte A; tbl flm 3x30x5 mg/1,25 mg (obal PP biely); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  23,21  11,33 
  Nebido 1000 mg/4 ml injekčný roztok; sol inj 1x4 ml/1000 mg (liek.skl.hnedá.); na recept; END, SEX, URO; ind.obm. ATC=G03BA03=Testosteron (GP ANO) 98,00   náhrada  87,75  0,00 
  NAVELBINE 10 mg; con inf 10x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 100,00   náhrada  134,49  41,79 
  Nebilet 5 mg; tbl 100x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB12=Nebivolol (GP ANO) 100,00   náhrada  13,62  4,82 
  Nebitrix 5 mg; tbl 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AB12=Nebivolol (GP ANO) 100,00   náhrada  13,62  4,82 
  NITRESAN 20 mg; tbl 100x20 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C08CA08=Nitrendipin (GP ANO) 100,00   náhrada  8,07  0,77 
  Nolpaza 40 mg; tbl ent 100x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 100,00   náhrada  9,80  5,80 
  Noprex 52,5 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x52,5 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn; na recept; AGG, GER, HEM, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 125,00   náhrada  23,90  0,00 
  Noprex 70 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x70 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, HEM, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 166,67   náhrada  31,45  0,00 
  NAVELBINE 50 mg; con inf 10x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 500,00   náhrada  550,92  87,42 
Strana č.
< späť  tam >