Počet liekov na F je 177 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB03=Fluoxetin (GP ANO) 10,00   náhrada  1,89  1,56 
  Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB03=Fluoxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,91  1,92 
  Flutiform 125 mikrogramov/5 mikrogramov; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK11= () 30,00   náhrada  33,96  7,62 
  Flutiform 250 mikrogramov/10 mikrogramov; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK11= () 30,00   náhrada  51,00  5,40 
  Fokusin; cps mdd 90x0,4 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA02=Tamsulosin (GP ANO) 90,00   náhrada  12,08  3,17 
  FOLINAR 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  24,07  0,00 
  FORMANO; plv icd 60x12 µg+1x inhalátor (blis.PVC/PVDC); na recept; ALG, TRN; ATC=R03AC13=Formoterol (GP NIE) 30,00   náhrada  13,85  0,00 
  Formoterol Easyhaler; plv inh 1x120 dávok (inhalátor plast.); na recept; ALG, TRN; ATC=R03AC13=Formoterol (GP NIE) 60,00   náhrada  33,52  5,68 
  Formoterol-ratiopharm 12 µg; plv icd 60x12 µg+1x inhalátor (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ALG, TRN; ATC=R03AC13=Formoterol (GP NIE) 30,00   náhrada  13,84  0,00 
  Formovent 12 µg; plv icd 60x12 µg+1x inhalátor (blis.PVC/PVDC); na recept; ALG, TRN; ATC=R03AC13=Formoterol (GP NIE) 30,00   náhrada  13,84  0,00 
  Fortrans; plv por 4 (vre.papier/PE/PV); na recept; CCH, CHI, GER, GIT, GYN, INT, KLF, ONK; ATC=A06AD10=Kombinacie mineralnych soli (GP NIE) 1,00   náhrada  9,03  5,15 
  Forxiga 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al-kalend.bal); na recept; DIA, GER, INT, KAR, NEF; ind.obm. ATC=A10BK01= () 28,00   náhrada  39,53  0,00 
  Forxiga 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.Al/Al-kalend.bal); na recept; DIA, GER, INT, KAR, NEF; ind.obm. ATC=A10BK01= () 98,00   náhrada  139,16  0,00 
  Fosrenol 500 mg žuvacie tablety; tbl mnd 90(2x45)x500 mg (fľ.HDPE-multi bal.); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE03=Hydrat uhlicitanu lantaniteho (GP NIE) 20,00   náhrada  139,26  0,00 
  Fosrenol 750 mg žuvacie tablety; tbl mnd 90(6x15)x750 mg (fľ.HDPE-multi bal.); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE03=Hydrat uhlicitanu lantaniteho (GP NIE) 30,00   náhrada  195,55  0,00 
  Foster; sol inh 1x180 dávok (obal Al tlakový); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK08= () 45,00   náhrada  41,44  11,33 
  Foster 200/6 mikrogramov/dávka; sol inh 1x180 dávok (obal Al tlakový); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK08= () 45,00   náhrada  41,93  2,60 
  Foster Nexthaler; plv inh 1x180 dávok (inhalátor PET/Al/PE viacdávko; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK08= () 60,00   náhrada  44,25  0,00 
  Foster Nexthaler 200/6 mikrogramov/dávka; plv inh 1x120 dávok (inhalátor plast.); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK08= () 30,00   náhrada  37,21  10,99 
  FOSTIMON HP 75 IU; plv iol 10x75 IU+10x1 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.; na recept; GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA04=Urofolitropin (GP NIE) 10,00   náhrada  128,66  60,47 
  FRAGMIN 10000 IU (anti-Xa)/0,4 ml; sol inj 10x0,4 ml (striek.inj.napl.jednor.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB04=Dalteparin (GP NIE) 33,33   náhrada  62,81  0,00 
  FRAGMIN 12500 IU (anti-Xa)/0,5 ml; sol inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.jednor.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB04=Dalteparin (GP NIE) 41,67   náhrada  77,79  0,00 
  FRAGMIN 15000 IU (anti-Xa)/0,6 ml; sol inj 10x0,6 ml (striek.inj.napl.jednor.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB04=Dalteparin (GP NIE) 50,00   náhrada  90,31  0,00 
  FRAGMIN 18000 IU (anti-Xa)/0,72 ml; sol inj 10x0,72 ml (striek.inj.napl.jednor.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB04=Dalteparin (GP NIE) 60,00   náhrada  110,67  0,00 
  FRAGMIN 2500 IU (anti-Xa)/0,2 ml; sol inj 10x0,2 ml (striek.inj.napl.jednor.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB04=Dalteparin (GP NIE) 8,33   náhrada  19,39  0,00 
  FRAGMIN 5000 IU (anti-Xa)/0,2 ml; sol inj 10x0,2 ml (striek.inj.napl.jednor.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB04=Dalteparin (GP NIE) 16,67   náhrada  29,55  0,00 
  FRAGMIN 7500 IU (anti-Xa)/0,3 ml; sol inj 10x0,3 ml (striek.inj.napl.jednor.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB04=Dalteparin (GP NIE) 25,00   náhrada  42,90  0,00 
  FRAMYKOIN ; ung der 1x10 g (tuba Al); na recept; ATC=D06AX=Ostatne antibiotika na vonkajsie pouzitie (GP NIE) 10,00   náhrada  2,34  1,57 
  Fraxiparine 2 850 IU (anti Xa)/0,3 ml; sol inj 10x0,3 ml/2,85 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 9,50   náhrada  16,43  0,00 
  Fraxiparine 3 800 IU (anti Xa)/0,4 ml; sol inj 10x0,4 ml/3,8 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 12,67   náhrada  19,23  0,00 
  Fraxiparine 5 700 IU (anti Xa)/0,6 ml; sol inj 10x0,6 ml/5,7 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 19,00   náhrada  28,23  0,00 
  Fraxiparine 7 600 IU (anti Xa)/0,8 ml; sol inj 10x0,8 ml/7,6 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 25,33   náhrada  38,36  0,00 
  Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml; sol inj 10x1 ml/9,5 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 31,67   náhrada  50,42  0,00 
  Fraxiparine Forte 11 400 IU (anti-Xa)/0,6 ml ; sol inj 10x0,6 ml/11,4 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 38,00   náhrada  66,50  0,00 
  Fraxiparine Forte 15 200 IU (anti-Xa)/0,8 ml ; sol inj 10x0,8 ml/15,2 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 50,67   náhrada  83,35  0,00 
  Fraxiparine Forte 19 000 IU (anti-Xa)/1 ml ; sol inj 10x1,0 ml/19 KU (striek.inj.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=B01AB06=Nadroparin (GP NIE) 63,33   náhrada  107,48  0,00 
  FROMILID 250; tbl flm 14x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  4,11  1,86 
  FROMILID 500; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,23  1,72 
  Fromilid uno; tbl mod 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  9,96  5,45 
  Fromilid uno; tbl mod 7x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  5,90  3,65 
  Frontin 0,25 mg ; tbl 30x0,25 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 7,50   náhrada  1,21  1,01 
  Frontin 0,5 mg ; tbl 30x0,5 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 15,00   náhrada  1,83  1,42 
  Frontin 1 mg ; tbl 30x1 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 30,00   náhrada  3,09  2,28 
  Frovamen ; tbl flm 6x2,5 mg (bli.); na recept; NEU; ATC=N02CC07=Frovatriptan (GP ANO) 6,00   náhrada  18,98  5,69 
  FUCICORT; crm der 1x15 g (tuba Al); na recept; DER; ATC=D07CC01=Betametazon a antibiotika (GP NIE) 15,00   náhrada  5,07  2,04 
  Fucidin H; crm der 1x15 g (tuba Al); na recept; ATC=D07CA01=Hydrokortizon a antibiotika (GP NIE) 15,00   náhrada  4,97  2,03 
  Fucidin krém; crm der 1x15 g (tuba Al); na recept; ATC=D06AX01=Kyselina fusidova (GP NIE) 15,00   náhrada  2,75  0,95 
  Fucidin masť; ung der 1x15 g (tuba Al); na recept; ATC=D06AX01=Kyselina fusidova (GP NIE) 15,00   náhrada  2,78  0,98 
  FULLHALE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  20,01  2,01 
  FULLHALE 25 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  24,62  2,45 
  Fulphila 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl. s chrá; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  310,72  0,00 
  Fulvestrant Accord 250 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 2x250 mg/5 ml (striek.inj.napl.+2 ihly); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 30,12   náhrada  194,67  0,00 
  Fulvestrant EVER Pharma 250 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 1x5 ml (striek.inj.skl.napl.+1 ihla); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  141,96  33,26 
  Fulvestrant EVER Pharma 250 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 2x5 ml (striek.inj.skl.napl.+2 ihly); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 30,12   náhrada  283,91  66,50 
  Fulvestrant EVER Pharma 250 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 6(3x2)x5 ml (striek.inj.skl.napl.-zväzkové; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 90,36   náhrada  851,73  199,51 
  Fulvestrant Fresenius Kabi 250 mg; sol iru 2x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.+2 ihly); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 30,12   náhrada  239,63  22,22 
  Fulvestrant Mylan 250 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.skl. + 1 be; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  108,70  0,00 
  Fulvestrant Sandoz 250 mg; sol iru 1x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.+1 ihla); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  108,70  0,00 
  Fulvestrant STADA 250 mg; sol iru 1x250 mg/5 ml (striek.skl.naplnená+1x ihla; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  108,70  0,00 
  Fulvestrant Teva 250 mg; sol iru 1x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.+ihla); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  108,70  0,00 
  Fulvestrant Vipharm 250 mg; sol iru 1x5 ml/250 mg (striek.inj.skl.napl.+1ihla); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  108,70  0,00 
  Fungicidin Léčiva ; ung 1x10 g (tuba Al); voľnopredajný; ATC=D01AA01=Nystatin (GP NIE) 10,00   náhrada  2,55  1,91 
  Fungolon 100 mg; cps 8x100 mg (blis.Al/PVC); na recept; ind.obm. ATC=J02AC01=Flukonazol (GP ANO) 4,00   náhrada  8,25  6,17 
  Fungolon 50 mg; cps 8x50 mg (blis.Al/PVC); na recept; ind.obm. ATC=J02AC01=Flukonazol (GP ANO) 2,00   náhrada  4,65  3,61 
  FURON 40 mg; tbl 50x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 50,00   náhrada  1,94  0,39 
  FURORESE 250; tbl 100x250 mg; na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 625,00   náhrada  19,56  0,00 
  FURORESE 250; tbl 50x250 mg; na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 312,50   náhrada  10,31  0,31 
  Furosemid Xantis 40 mg; tbl 50x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 50,00   náhrada  1,62  0,07 
  Furosemid-Slovakofarma; tbl 20x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 20,00   náhrada  0,91  0,29 
  Furosemid-Slovakofarma; tbl 50x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 50,00   náhrada  1,94  0,39 
  Furosemid-Slovakofarma forte; tbl 10x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 62,54   náhrada  2,62  0,62 
  Furosemid-Slovakofarma forte; tbl 50x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 312,50   náhrada  10,31  0,31 
  Fycompa 0,5 mg/ml perorálna suspenzia; sus por 1x340 ml/170 mg (fľ.PET); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX22= () 21,25   náhrada  77,45  0,00 
  Fycompa 2 mg filmom obalované tablety; tbl flm 7x2 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX22= () 1,75   náhrada  12,81  0,00 
  Fycompa 4 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x4 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX22= () 14,00   náhrada  75,36  0,00 
  Fycompa 6 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x6 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX22= () 21,00   náhrada  83,31  0,00 
  Fycompa 8 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x8 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX22= () 28,00   náhrada  90,11  0,00 
Strana č.
< späť  tam >