Počet liekov na C je 308 (t.j. 4 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Cetirizine Sandoz 10 mg; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 10,00   náhrada  1,49  0,95 
  Cetirizine Sandoz 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 60,00   náhrada  4,65  1,41 
  Cetixin 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 30,00   náhrada  4,41  2,79 
  Cetixin 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 50,00   náhrada  5,56  2,86 
  Cetrotide 0,25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x0,25 mg + 1 ml solv. (liek.inj.skl.+stri; na recept; GYN,RPM; ind.obm. ATC=H01CC02=Cetrorelix (GP NIE) 1,00   náhrada  32,19  11,28 
  Cetrotide 0,25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 7x0,25 mg + 1 ml solv. (liek.inj.skl.+stri; na recept; GYN,RPM; ind.obm. ATC=H01CC02=Cetrorelix (GP NIE) 7,00   náhrada  182,97  36,59 
  Cezera 5 mg; tbl flm 10x5 mg (bli. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 10,00   náhrada  1,84  1,30 
  Cezera 5 mg; tbl flm 30x5 mg (bli. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,07  1,45 
  Cezera 5 mg; tbl flm 50x5 mg (bli. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 50,00   náhrada  5,25  2,55 
  Cezera 5 mg; tbl flm 90x5 mg (bli. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 90,00   náhrada  7,20  2,34 
  Chlorid sodný 0,9 % Braun Infúzny Intravenózny roztok; sol inf 10x1000 ml (obal PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 100,00   náhrada  14,92  0,00 
  Chlorid sodný 0,9 % Braun Infúzny Intravenózny roztok; sol inf 10x250 ml (obal PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 25,00   náhrada  10,33  6,58 
  Chlorid sodný 0,9 % Braun Infúzny Intravenózny roztok; sol inf 10x500 ml (obal PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 50,00   náhrada  11,74  4,24 
  Chlorid sodný 0,9 % Braun Infúzny Intravenózny roztok; sol inf 20x100 ml (obal PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 20,00   náhrada  19,59  16,59 
  Chlorid sodný 0,9 % Braun Injekčný roztok; sol inj 100x10 ml (amp.PP); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 10,00   náhrada  22,22  0,02 
  Chlorid sodný 0,9 % Braun Injekčný roztok; sol inj 20x10 ml (amp.PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 2,00   náhrada  4,44  0,00 
  Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG; sol inf 1x100 ml (vak PP-infúzny s inf.a inj.porto; na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 1,00   náhrada  1,26  1,11 
  Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG; sol inf 1x1000 ml (vak PP-infúzny s inf.a inj.port; na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 10,00   náhrada  2,10  0,60 
  Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG; sol inf 1x250 ml (vak PP-infúzny s inf.a inj.porto; na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 2,50   náhrada  1,37  0,99 
  Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG; sol inf 1x500 ml (vak PP-infúzny s inf.a inj.porto; na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 5,00   náhrada  1,54  0,79 
  CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA; tbl flm 30x15 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05AF03=Chlorprotixen (GP ANO) 1,50   náhrada  1,75  0,00 
  CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05AF03=Chlorprotixen (GP ANO) 5,00   náhrada  3,49  0,00 
  Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x145 mg/20 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C10BA04= () 30,00   náhrada  11,88  5,10 
  Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x145 mg/20 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C10BA04= () 90,00   náhrada  32,27  11,93 
  Cholib 145 mg/40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x145 mg/40 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C10BA04= () 30,00   náhrada  13,57  5,95 
  Ciclosporin Mylan 100 mg; cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al); na recept; ALG,DER,HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF,OPH,REU,TRN; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  51,19  0,00 
  Ciclosporin Mylan 25 mg; cps mol 50x25 mg (blis. Al/Al); na recept; ALG,DER,HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF,OPH,REU,TRN; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 5,00   náhrada  16,80  0,00 
  Ciclosporin Mylan 50 mg; cps mol 50x50 mg (blis. Al/Al); na recept; ALG,DER,HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF,OPH,REU,TRN; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 10,00   náhrada  31,48  0,00 
  Cilozek 100 mg tablety; tbl 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG; ind.obm. ATC=B01AC23= () 28,00   náhrada  21,85  20,76 
  Cilozek 100 mg tablety; tbl 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG; ind.obm. ATC=B01AC23= () 49,00   náhrada  38,25  36,34 
  Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x200 mg/1 ml (striek.inj.napl.+2 lieh.tam; na recept; DER,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB05=Certolizumab (GP NIE) 28,57   náhrada  698,95  0,00 
  Cinacalcet Accordpharma 30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x30 mg (blis.PVC/Al); na recept; END,NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 14,00   náhrada  87,02  0,00 
  Cinacalcet Accordpharma 60 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/Al); na recept; END,NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  174,04  0,00 
  Cinacalcet Heaton 30 mg; tbl flm 28x30 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; END,NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 14,00   náhrada  87,02  0,00 
  Cinacalcet Heaton 60 mg; tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; END,NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  174,04  0,00 
  Cinacalcet Mylan 30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x30 mg (blis.Al/PVDC/PVC); na recept; END,NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 14,00   náhrada  87,02  0,00 
  Cinacalcet Mylan 60 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x60 mg (blis.Al/PVDC/PVC); na recept; END,NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  174,04  0,00 
  Cinacalcet Mylan 90 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x90 mg (blis.Al/PVDC/PVC); na recept; END,NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 42,00   náhrada  261,06  0,00 
  Cinacalcet Teva 30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x30 mg (blis. PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; END,NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 14,00   náhrada  87,02  0,00 
  CINAMED 30 mg; tbl flm 28x30 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; END,NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 14,00   náhrada  87,02  0,00 
  CINAMED 60 mg; tbl flm 28x60 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; END,NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  174,04  0,00 
  CINIE 100; tbl 6x100 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=N02CC01=Sumatriptan (GP ANO) 12,00   náhrada  12,00  8,21 
  CINIE 50; tbl 6x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=N02CC01=Sumatriptan (GP ANO) 6,00   náhrada  6,49  4,59 
  CINQAERO 10 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ALG,TRN; ind.obm.,ZP ATC=R03DX08= () 14,09   náhrada  537,58  167,50 
  CINQAERO 10 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x2,5 ml/25 mg (liek.inj.skl.); na recept; ALG,TRN; ind.obm.,ZP ATC=R03DX08= () 3,52   náhrada  137,94  45,43 
  CIPHIN 500 ; tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01MA02=Ciprofloxacin (GP ANO) 5,00   náhrada  2,72  1,40 
  CIPLOX 250; tbl flm 10x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=J01MA02=Ciprofloxacin (GP ANO) 2,50   náhrada  1,54  0,88 
  CIPLOX 500; tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=J01MA02=Ciprofloxacin (GP ANO) 5,00   náhrada  2,80  1,48 
  Ciprinol 250; tbl flm 10x250 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=J01MA02=Ciprofloxacin (GP ANO) 2,50   náhrada  1,68  1,02 
  Ciprinol 500; tbl flm 10x500 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=J01MA02=Ciprofloxacin (GP ANO) 5,00   náhrada  2,81  1,49 
  Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x500 mg (blis.PP/Al); na recept; ATC=J01MA02=Ciprofloxacin (GP ANO) 5,00   náhrada  2,60  1,28 
  Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x500 mg (blis.PP/Al); na recept; ATC=J01MA02=Ciprofloxacin (GP ANO) 10,00   náhrada  5,45  2,82 
  Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x500 mg; na recept; ATC=J01MA02=Ciprofloxacin (GP ANO) 5,00   náhrada  1,75  0,43 
  CIPROLON 500; tbl flm 10x500 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=J01MA02=Ciprofloxacin (GP ANO) 5,00   náhrada  2,52  1,20 
  Cisordinol 10 mg; tbl flm 50x10 mg (obal HDPE); na recept; PSY; ATC=N05AF05=Zuklopentixol (GP ANO) 16,67   náhrada  4,98  0,00 
  Cisordinol Depot 200 mg; sol inj 10x1 ml/200 mg (amp.skl.); na recept; PSY; ATC=N05AF05=Zuklopentixol (GP ANO) 133,33   náhrada  28,29  0,00 
  CITALEC 10 Zentiva; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 15,00   náhrada  1,50  1,00 
  CITALEC 20 Zentiva; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 30,00   náhrada  2,02  1,03 
  CITALEC 20 Zentiva; tbl flm 60x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 60,00   náhrada  4,04  2,06 
  Citalopram Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 30,00   náhrada  1,83  0,84 
  Citalopram Vitabalans 40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 60,00   náhrada  6,01  4,03 
  Citalopram-Teva 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 15,00   náhrada  1,34  0,84 
  Citalopram-Teva 20 mg; tbl flm 100x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 100,00   náhrada  3,30  0,00 
  Citalopram-Teva 20 mg; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 30,00   náhrada  1,16  0,17 
  CLARELUX 500 mikrogramov/g dermálna pena; spm der 1x100 g (fľ.Al); na recept; DER; ATC=D07AD01=Klobetazol propionat (GP NIE) 100,00   náhrada  8,39  1,59 
  Clariscan 0,5 mmol/ml injekčný roztok; sol inj 10x10 mmol/20 ml (20 ml liek.inj.skl.); na recept; ATC=V08CA02= () 6,67   náhrada  297,91  0,00 
  Clariscan 0,5 mmol/ml injekčný roztok; sol inj 10x5 mmol/10 ml (10 ml liek.inj.skl.); na recept; ATC=V08CA02= () 3,33   náhrada  157,65  0,33 
  Clariscan 0,5 mmol/ml injekčný roztok; sol inj 10x7,5 mmol/15 ml (20 ml liek.inj.skl.); na recept; ATC=V08CA02= () 5,00   náhrada  236,01  0,00 
  Clariscan 0,5 mmol/ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 10x10 mmol/20 ml (20 ml striek.inj.napl.); na recept; ATC=V08CA02= () 6,67   náhrada  327,70  13,00 
  Claritine 10 mg ; tbl 30x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=R06AX13=Loratadin (GP ANO) 30,00   náhrada  7,86  6,24 
  Clensia; plo por 8 (vre.papier/PE/Al-4 vre.A+4 vre.B); na recept; CCH,CHI,GER,GIT,GYN,INT,KLF,ONK; ATC=A06AD65=Makrogol, kombinacia (GP NIE) 1,00   náhrada  12,00  8,10 
  CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml; sol inj 10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) be; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 33,33   náhrada  57,57  0,00 
  CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml; sol inj 10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s ; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 33,33   náhrada  57,57  0,00 
  CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml; sol inj 10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) bez; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 6,67   náhrada  15,12  0,00 
  CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml; sol inj 10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s b; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 6,67   náhrada  15,12  0,00 
  CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml; sol inj 10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) bez; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 13,33   náhrada  26,84  0,00 
  CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml; sol inj 10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s b; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 13,33   náhrada  26,84  0,00 
  CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml; sol inj 10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) bez; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 20,00   náhrada  34,91  0,00 
  CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml; sol inj 10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s b; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 20,00   náhrada  34,91  0,00 
  CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml; sol inj 10x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) bez; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 26,67   náhrada  45,09  0,00 
  CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml; sol inj 10x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s b; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 26,67   náhrada  45,09  0,00 
  CLEXANE FORTE 12000 IU (120 mg)/0,8 ml; sol inj 10x0,8 ml/120 mg (striek.inj.napl.skl.) s ; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 40,00   náhrada  72,42  0,00 
  CLEXANE FORTE 15000 IU (150 mg)/1 ml; sol inj 10x1,0 ml/150 mg (striek.inj.napl.skl.) s ; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 50,00   náhrada  83,38  0,00 
  CLOBEX; shp 1x125 ml; na recept; DER; ATC=D07AD01=Klobetazol propionat (GP NIE) 125,00   náhrada  13,40  4,90 
  Clopidogrel Actavis 75 mg; tbl flm 30x75 mg (blis. Al/Al); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 30,00   náhrada  4,27  1,24 
  Clopidogrel Actavis 75 mg; tbl flm 90x75 mg (blis. Al/Al); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 90,00   náhrada  12,34  3,25 
  Clopigamma 75 mg; tbl flm 14x75 mg (blis.Al/PVC-PE-PVDC); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 14,00   náhrada  2,12  0,71 
  Clopigamma 75 mg; tbl flm 84x75 mg (blis.Al/PVC-PE-PVDC); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 84,00   náhrada  12,32  3,84 
  Clozapine Accord 100 mg tablety; tablety 50x100 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AH02=Klozapin (GP ANO) 16,67   náhrada  8,56  0,00 
  Clozapine Accord 25 mg tablety; tablety 50x25 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AH02=Klozapin (GP ANO) 4,17   náhrada  3,27  0,00 
  Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0,625 mg tablety; tbl 30x2 mg/5 mg/0,625 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  5,13  2,58 
  Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tablety; tbl 30x4 mg/10 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  6,70  1,60 
  Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg tablety; tbl 30x4 mg/5 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  6,22  1,57 
  Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg tablety; tbl 90x4 mg/5 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  16,13  2,18 
  Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety; tbl 30x8 mg/10 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  9,37  3,28 
  Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety; tbl 90x8 mg/10 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  23,81  5,54 
  Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg tablety; tbl 30x8 mg/5 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  8,87  3,23 
  Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg tablety; tbl 90x8 mg/5 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  23,65  6,73 
  Co-Prenessa 2 mg /0,625 mg; tbl 28x2 mg /0,625 mg (PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  3,72  1,76 
  Co-Prenessa 4 mg /1,25 mg; tbl 28x4 mg /1,25 mg (PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  5,48  1,56 
Strana č.
< späť  tam >