Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  EXJADE 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x180 mg (blis. PVC/PVDC/Al); ; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  335,93  0,00 
  EXJADE 360 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x360 mg (blis. PVC/PVDC/Al); ; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 771,00   náhrada  653,21  0,00