Počet liekov je 17 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml očná suspenzná instilácia; int opu 1x5 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  12,04  6,24 
  AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml očná suspenzná instilácia; int opu 3x5 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  35,48  18,08 
  COMBIGAN; int opo 1x5 ml; na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 29,41   náhrada  11,10  5,01 
  COSOPT Multi Dose Free 20 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x10 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  20,72  11,82 
  Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  4,14  0,00 
  Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 3x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  12,45  0,00 
  DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x2,5 ml (40 µg/ml+5 mg/ml) (fľ.PP); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  11,83  7,38 
  DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 3x2,5 ml (40 µg/ml+5 mg/ml) (fľ.PP); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  21,61  8,26 
  GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x3 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  13,76  1,37 
  GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 3x3 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 90,00   náhrada  45,72  8,55 
  Latanoprost/timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x2,5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  3,35  0,32 
  Latanoprost/timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 3x2,5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  11,19  2,11 
  TAPTIQOM 15 mikrogramov/ml+5 mg/ml očná roztoková instilácia v jednodávkovom obale; int opo 30x0,3 ml (obal LDPE jednodávkový); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  20,87  7,52 
  Travoprost/timolol Olikla 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x2,5 ml (fľ.PP); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  4,92  0,47 
  Travoprost/timolol Olikla 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 3x2,5 ml (fľ.PP); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  14,78  1,43 
  XALACOM; int opo 1x2,5 ml (fľ.+aplikátor); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  8,09  5,06 
  XALACOM; int opo 3x2,5 ml (fľ.+aplikátor); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  15,06  5,98