Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  RoActemra 162 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol ira 4x0,9 ml/162 mg (striek.inj.napl.skl. v pe; ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 32,40   náhrada  867,12  0,00 
  RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml/200 mg (liek.inj.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 10,00   náhrada  295,36  4,48 
  RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  581,76  0,00 
  RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 4,00   náhrada  120,71  4,36