Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Irinotecan Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x2 ml/40 mg (5 ml liek.inj.skl.jantárová ; ; ONK; ATC=L01XX19=Irinotekan (GP NIE) 40,00   náhrada  6,88  0,00 
  Irinotecan Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/100 mg (5 ml liek.inj.skl.jantárová; ; ONK; ATC=L01XX19=Irinotekan (GP NIE) 100,00   náhrada  17,20  0,00 
  Irinotecan Mylan 20 mg/ ml; con inf 1x2 ml/40 mg (liek.inj.skl.hnedá); na recept; ONK; ATC=L01XX19=Irinotekan (GP NIE) 40,00   náhrada  8,19  1,31 
  Irinotecan Mylan 20 mg/ ml; con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.hnedá); na recept; ONK; ATC=L01XX19=Irinotekan (GP NIE) 100,00   náhrada  20,23  3,03