Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  IRESSA; tbl flm 30(3x10) x 250 mg (blis.PVC/Al neperfor.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XE02=Gefitinib (GP NIE) 30,00   náhrada  2 128,97  0,00