Počet liekov je 7 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Azacitidín STADA; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  177,75  0,00 
  Azacitidine Accord 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  177,75  0,00 
  Azacitidine betapharm 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  177,75  0,00 
  Azacitidine Sandoz 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  177,75  0,00 
  Azacitidine STADA Arzneimittel 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.bez krytu); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  177,75  0,00 
  Vidaza 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  223,29  45,54 
  Zassida 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  177,75  0,00