Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  LITAK 2 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x5 ml (2 mg/ ml); ; ATC=L01BB04=Kladribin (GP NIE) 10,00   náhrada  336,85  0,00