Počet liekov je 12 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  GENOTROPIN 12 mg; plv iol 1x12 mg (náplň inj.skl.dvojkom.+pero GoQui; na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 18,00   náhrada  197,31  1,38 
  GENOTROPIN 5,3 mg; plv iol 1x5,3 mg (náplň inj.skl.dvojkom.+pero GoQu; na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 8,00   náhrada  87,08  0,00 
  HUMATROPE 18 IU (6 mg); plv iol 1x6 mg+1x3,17 ml solv.(náplň skl.+striek.i; na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 9,00   náhrada  115,83  17,86 
  HUMATROPE 36 IU (12 mg); plv iol 1x12 mg+1x3,15 ml solv.(náplň skl.+striek.; na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 18,00   náhrada  211,52  15,59 
  Norditropin NordiFlex 10 mg/1,5 ml; sol ira 1x1,5 ml (náplň skl.v napl.inj.pere); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 15,00   náhrada  234,27  70,99 
  Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml; sol ira 1x1,5 ml (náplň skl. v napl.inj.pere); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 7,50   náhrada  119,21  37,57 
  Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml; sol inj 1x1,5 ml/10 mg (náplň skl.); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 15,00   náhrada  256,47  93,19 
  NutropinAq 10mg/2 ml (30 IU), injekčný roztok; sol inj 3x2 ml (skl.náplň); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 45,00   náhrada  596,07  106,24 
  Saizen 5,83 mg/ ml injekčný roztok v náplni; sol ise 1x1,03 ml/6 mg (náplň skl.); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 9,00   náhrada  126,83  28,86 
  Saizen 8 mg/ ml injekčný roztok v náplni; sol ise 1x1,50 ml/12 mg (náplň skl.); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 18,00   náhrada  233,95  38,02 
  Zomacton 10 mg; plv iol 1x10 mg+1x solv. (liek.inj.skl.); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 15,00   náhrada  214,62  51,34 
  ZOMACTON 4 mg; plv iol 1x4,32 mg+1x3,5 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 6,00   náhrada  93,83  28,52