Počet liekov na Z je 1106 (t.j. 12 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ZABCARE 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg (blis.OPA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x5 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x5 mg (blis.OPA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZABCARE 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZADITEN ; int opo 1x5 ml (fľ.LDPE) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 10 MG ; tbl flm 98x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 10 MG ; tbl flm 56x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 10 MG ; tbl flm 30x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 10 MG ; tbl flm 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 10 MG ; tbl flm 14x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 10 MG ; tbl flm 7x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 20 MG ; tbl flm 98x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 20 MG ; tbl flm 56x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 20 MG ; tbl flm 28x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 20 MG ; tbl flm 14x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 20 MG ; tbl flm 7x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 40 MG ; tbl flm 98x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 40 MG ; tbl flm 56x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 40 MG ; tbl flm 30x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 40 MG ; tbl flm 28x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 40 MG ; tbl flm 14x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 40 MG ; tbl flm 7x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 5 MG ; tbl flm 98x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 5 MG ; tbl flm 56x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 5 MG ; tbl flm 30x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 5 MG ; tbl flm 28x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 5 MG ; tbl flm 14x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZAHRON 5 MG ; tbl flm 7x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 70x10 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 56x10 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 35x10 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x10 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x10 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 10 MG TABLETY ; tbl 70x10 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 10 MG TABLETY ; tbl 56x10 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 10 MG TABLETY ; tbl 35x10 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 10 MG TABLETY ; tbl 28x10 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 10 MG TABLETY ; tbl 14x10 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 10 MG TABLETY ; tbl 7x10 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 15 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 70x15 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 15 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 56x15 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 15 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 35x15 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 15 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x15 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 15 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x15 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 15 MG TABLETY ; tbl 70x15 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 15 MG TABLETY ; tbl 56x15 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 15 MG TABLETY ; tbl 35x15 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 15 MG TABLETY ; tbl 28x15 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 15 MG TABLETY ; tbl 14x15 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 2,5 MG TABLETY ; tbl 14x2,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 2,5 MG TABLETY ; tbl 28x2,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 2,5 MG TABLETY ; tbl 35x2,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 2,5 MG TABLETY ; tbl 56x2,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 2,5 MG TABLETY ; tbl 70x2,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 20 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 70x20 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 20 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 56x20 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 20 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 35x20 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 20 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x20 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 20 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x20 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 20 MG TABLETY ; tbl 70x20 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 20 MG TABLETY ; tbl 56x20 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 20 MG TABLETY ; tbl 35x20 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 20 MG TABLETY ; tbl 28x20 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 20 MG TABLETY ; tbl 14x20 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 35x5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 56x5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 70x5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 5 MG TABLETY ; tbl 70x5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 5 MG TABLETY ; tbl 56x5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 5 MG TABLETY ; tbl 35x5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 5 MG TABLETY ; tbl 28x5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 5 MG TABLETY ; tbl 14x5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 7,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 70x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 7,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 56x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 7,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 35x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 7,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 7,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 7,5 MG TABLETY ; tbl 14x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 7,5 MG TABLETY ; tbl 28x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 7,5 MG TABLETY ; tbl 35x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 7,5 MG TABLETY ; tbl 56x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALASTA 7,5 MG TABLETY ; tbl 70x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR ; tbl flm 20x37,5 mg/325 mg (blis.papier/PET/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >