Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 922 (t.j. 10 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ACONITUM ; glo 1x8 g d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; sol 10 ml d1-d30 náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; glo 1x8 g d1-d30 náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; sol 10 ml d31-200 náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; glo 1x8 g d31-200 náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; tbl 50 g náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; tbl 10 g náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; sol lm 10 ml náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; sol 50 ml náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; sol 20 ml náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; sol 10 ml d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; glo lm 5 g náhrada liek na predpis 
  ACONITUM ; glo 45 g náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; tbl 50 g náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; glo 1x8 g d31-200 náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; sol 10 ml d31-200 náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; glo 1x8 g d1-d30 náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; sol 10 ml d1-d30 náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; tbl 10 g náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; sol lm 10 ml náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; sol 50 ml náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; sol 20 ml náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; sol 10 ml d201-1000 náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; glo lm 5 g náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; glo 45 g náhrada liek na predpis 
  AESCULUS ; glo 1x8 g d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; tbl 50 g náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; glo 1x8 g d31-200 náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; sol 10 ml d31-200 náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; glo 1x8 g d1-d30 náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; sol 10 ml d1-d30 náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; tbl 10 g náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; sol lm 10 ml náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; sol 50 ml náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; sol 20 ml náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; sol 10 ml d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; glo lm 5 g náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; glo 45 g náhrada liek na predpis 
  ALLIUM CEPA ; glo 1x8 g d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; tbl 50 g náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; glo 1x8 g d31-200 náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; sol 10 ml d31-200 náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; glo 1x8 g d1-d30 náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; sol 10 ml d1-d30 náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; tbl 10 g náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; sol lm 10 ml náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; sol 50 ml náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; sol 20 ml náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; sol 10 ml d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; glo lm 5 g náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; glo 45 g náhrada liek na predpis 
  ANTIMONIUM CRUDUM ; glo 1x8 g d201-1000 náhrada liek na predpis 
  APIS ; tbl 50 g náhrada liek na predpis 
  APIS ; glo 1x8 g d31-200 náhrada liek na predpis 
  APIS ; sol 10 ml d31-200 náhrada liek na predpis 
  APIS ; glo 1x8 g d1-d30 náhrada liek na predpis 
  APIS ; sol 10 ml d1-d30 náhrada liek na predpis 
  APIS ; tbl 10 g náhrada liek na predpis 
  APIS ; sol lm 10 ml náhrada liek na predpis 
  APIS ; sol 50 ml náhrada liek na predpis 
  APIS ; sol 20 ml náhrada liek na predpis 
  APIS ; sol 10 ml d201-1000 náhrada liek na predpis 
  APIS ; glo lm 5 g náhrada liek na predpis 
  APIS ; glo 45 g náhrada liek na predpis 
  APIS ; glo 1x8 g d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; tbl 50 g náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; glo 1x8 g d31-200 náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; sol 10 ml d31-200 náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; glo 1x8 g d1-d30 náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; sol 10 ml d1-d30 náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; tbl 10 g náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; sol lm 10 ml náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; sol 50 ml náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; sol 20 ml náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; sol 10 ml d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; glo lm 5 g náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; glo 45 g náhrada liek na predpis 
  ARNICA ; glo 1x8 g d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; tbl 50 g náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; glo 1x8 g d31-200 náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; sol 10 ml d31-200 náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; glo 1x8 g d1-d30 náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; sol 10 ml d1-d30 náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; tbl 10 g náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; sol lm 10 ml náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; sol 50 ml náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; glo 1x8 g d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; glo 45 g náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; glo lm 5 g náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; sol 10 ml d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ARSENICUM ALBUM ; sol 20 ml náhrada liek na predpis 
  ARSENUM JODATUM ; tbl 50 g náhrada liek na predpis 
  ARSENUM JODATUM ; tbl 10 g náhrada liek na predpis 
  ARSENUM JODATUM ; sol lm 10 ml náhrada liek na predpis 
  ARSENUM JODATUM ; sol 50 ml náhrada liek na predpis 
  ARSENUM JODATUM ; sol 20 ml náhrada liek na predpis 
  ARSENUM JODATUM ; sol 10 ml d201-1000 náhrada liek na predpis 
  ARSENUM JODATUM ; glo lm 5 g náhrada liek na predpis 
  ARSENUM JODATUM ; glo 45 g náhrada liek na predpis 
  ARSENUM JODATUM ; glo 1x8 g d31-200 náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >