Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 13 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x0,5 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x12 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x10 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x9 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x8 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x7 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x6 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x5 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x4 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x3 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x2 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x1 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  18-FD-GLUKóZA INJ. ; sol inj 1x15 GBq (fľ.inj.skl.) náhrada liek na predpis