Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 57 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  ALPRAZOLAM ORION 0,25 MG ; tbl 20x0,25 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,25 MG ; tbl 30x0,25 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,25 MG ; tbl 50x0,25 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,25 MG ; tbl 100x0,25 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,5 MG ; tbl 100x0,5 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,5 MG ; tbl 50x0,5 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,5 MG ; tbl 30x0,5 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,5 MG ; tbl 20x0,5 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 1 MG ; tbl 20x1 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 1 MG ; tbl 30x1 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 1 MG ; tbl 50x1 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 1 MG ; tbl 100x1 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  FRONTIN 0,25 MG ; tbl 30x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  FRONTIN 0,25 MG ; tbl 100x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  FRONTIN 0,5 MG ; tbl 100x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  FRONTIN 0,5 MG ; tbl 30x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  FRONTIN 1 MG ; tbl 30x1 mg náhrada liek na predpis 
  FRONTIN 1 MG ; tbl 100x1 mg náhrada liek na predpis 
  HELEX 0,25 MG ; tbl 30x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  HELEX 0,5 MG ; tbl 30x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  HELEX 1 MG ; tbl 30x1 mg náhrada liek na predpis 
  HELEX SR 0,5 MG ; tbl mod 30x0,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  HELEX SR 1 MG ; tbl mod 30x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  HELEX SR 2 MG ; tbl mod 30x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  NEUROL 0,25 ; tbl 30x0,25 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  NEUROL 0,5 ; tbl 30x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  NEUROL 1,0 ; tbl 30x1,0 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XANAX 0,25 MG ; tbl 30x0,25 mg (bli.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XANAX 0,25 MG ; tbl 100x0,25 mg (bli.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XANAX 0,5 MG ; tbl 100x0,5 mg (bli.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XANAX 0,5 MG ; tbl 30x0,5 mg (bli.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XANAX 1 MG ; tbl 50x1 mg (bli.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XANAX 1 MG ; tbl 30x1 mg (bli.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XANAX 1 MG ; tbl 20x1 mg (bli.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XANAX 1 MG ; tbl 10x1 mg (bli.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XANAX 1 MG ; tbl 100x1 mg (bli.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XANAX 2 MG ; tbl 100x2 mg (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  XANAX 2 MG ; tbl 10x2 mg (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  XANAX 2 MG ; tbl 20x2 mg (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  XANAX 2 MG ; tbl 30x2 mg (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  XANAX 2 MG ; tbl 50x2 mg (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 0,5 MG ; tbl plg 30x0,5 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 0,5 MG ; tbl plg 100x0,5 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 0,5 MG ; tbl plg 20x0,5 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 0,5 MG ; tbl plg 10x0,5 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 1 MG ; tbl plg 10x1 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 1 MG ; tbl plg 20x1 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 1 MG ; tbl plg 100x1 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 1 MG ; tbl plg 30x1 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 2 MG ; tbl plg 30x2 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 2 MG ; tbl plg 100x2 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 2 MG ; tbl plg 20x2 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 2 MG ; tbl plg 10x2 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 3 MG ; tbl plg 10x3 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 3 MG ; tbl plg 20x3 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 3 MG ; tbl plg 100x3 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  XANAX SR 3 MG ; tbl plg 30x3 mg (blis.) náhrada liek na predpis