Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 822 (t.j. 9 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  AEDON 10 MG ; tbl oro 10x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 70x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 60x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 56x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 35x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 30x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 70x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 60x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 56x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 35x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 30x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 28x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 10x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 10 MG ; tbl oro 112x10 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 10 MG ; tbl oro 100x10 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 10 MG ; tbl oro 98x10 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 10 MG ; tbl oro 90x10 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 10 MG ; tbl oro 84x10 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 10 MG ; tbl oro 70x10 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 10 MG ; tbl oro 60x10 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 10 MG ; tbl oro 56x10 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 10 MG ; tbl oro 30x10 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 10 MG ; tbl oro 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 10 MG ; tbl oro 10x10 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 5 MG ; tbl oro 90x5 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 5 MG ; tbl oro 98x5 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 5 MG ; tbl oro 100x5 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 5 MG ; tbl oro 112x5 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 5 MG ; tbl oro 84x5 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 5 MG ; tbl oro 70x5 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 5 MG ; tbl oro 60x5 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 5 MG ; tbl oro 56x5 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 5 MG ; tbl oro 30x5 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 5 MG ; tbl oro 28x5 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  ARKOLAMYL 5 MG ; tbl oro 10x5 mg (blis.PA/Al/PVC-Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 10 MG ; tbl oro 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 10 MG ; tbl oro 70x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 10 MG ; tbl oro 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 10 MG ; tbl oro 35x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 10 MG ; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 10 MG ; tbl oro 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 15 MG ; tbl oro 98x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 15 MG ; tbl oro 70x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 15 MG ; tbl oro 56x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 15 MG ; tbl oro 35x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 15 MG ; tbl oro 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 15 MG ; tbl oro 14x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 20 MG ; tbl oro 98x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 20 MG ; tbl oro 70x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 20 MG ; tbl oro 56x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 20 MG ; tbl oro 35x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 20 MG ; tbl oro 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 20 MG ; tbl oro 14x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 5 MG ; tbl oro 98x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 5 MG ; tbl oro 70x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 5 MG ; tbl oro 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 5 MG ; tbl oro 35x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 5 MG ; tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLOONIS 5 MG ; tbl oro 14x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EGOLANZA 10 MG ; tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EGOLANZA 10 MG ; tbl flm 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EGOLANZA 15 MG ; tbl flm 56x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EGOLANZA 15 MG ; tbl flm 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EGOLANZA 20 MG ; tbl flm 28x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EGOLANZA 20 MG ; tbl flm 56x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EGOLANZA 5 MG ; tbl flm 28x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EGOLANZA 5 MG ; tbl flm 56x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EGOLANZA 7,5 MG ; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EGOLANZA 7,5 MG ; tbl flm 28x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 70x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 35x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 50x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 30x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 20x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 70x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 35x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 20x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 30x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LAPOZAN 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 50x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  NYKOB 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 70x10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  NYKOB 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  NYKOB 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 35x10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  NYKOB 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  NYKOB 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  NYKOB 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 35x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >