Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 395 (t.j. 4 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ADAMON SR 100 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 10x100 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 100 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 20x100 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 100 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 30x100 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 100 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 50x100 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 100 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 60x100 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 100 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 100x100 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 150 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 100x150 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 150 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 60x150 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 150 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 50x150 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 150 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 30x150 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 150 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 20x150 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 150 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 10x150 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 200 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 100x200 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 200 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 60x200 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 200 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 50x200 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 200 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 30x200 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 200 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 20x200 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 200 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľň ; cps pld 10x200 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 50 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňO ; cps pld 100x50 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 50 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňO ; cps pld 60x50 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 50 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňO ; cps pld 50x50 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 50 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňO ; cps pld 30x50 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 50 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňO ; cps pld 20x50 mg náhrada liek na predpis 
  ADAMON SR 50 MG, TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňO ; cps pld 10x50 mg náhrada liek na predpis 
  MABRON ; sol inj 100x2 ml/100 mg (amp.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  MABRON ; sol inj 10x2 ml/100 mg (amp.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  MABRON ; sol inj 5x2 ml/100 mg (amp.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  MABRON 50 MG ; cps 30x50 mg náhrada liek na predpis 
  MABRON 50 MG ; cps 20x50 mg náhrada liek na predpis 
  MABRON 50 MG ; cps 10x50 mg náhrada liek na predpis 
  MABRON 50 MG ; cps klin. balenie 50 mg náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 100x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 120x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 180x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 500x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 10x100 mg (bli.nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 20x100 mg (bli.nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 30x100 mg (bli.nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 50x100 mg (bli.nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 60x100 mg (bli.nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 90x100 mg (bli.nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 100x100 mg (bli.nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 120x100 mg (bli.nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 180x100 mg (bli.nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 500x100 mg (bli.nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 90x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 60x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 30x100 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 10x100 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 20x100 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 50x100 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 60x100 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 90x100 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 100x100 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 120x100 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 50x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 30x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 20x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 10x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 500x100 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 100 ; tbl plg 180x100 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 20x150 mg (bli. nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 10x150 mg (bli. nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 500x150 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 180x150 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 120x150 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 100x150 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 30x150 mg (bli. nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 50x150 mg (bli. nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 60x150 mg (bli. nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 90x150 mg (bli. nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 100x150 mg (bli. nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 120x150 mg (bli. nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 180x150 mg (bli. nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 500x150 mg (bli. nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 90x150 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 60x150 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 30x150 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 10x150 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 20x150 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 50x150 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 60x150 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 90x150 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 100x150 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 120x150 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 50x150 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 30x150 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 20x150 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 10x150 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 500x150 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 150 ; tbl plg 180x150 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 200 ; tbl plg 180x200 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 200 ; tbl plg 120x200 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 200 ; tbl plg 100x200 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 200 ; tbl plg 90x200 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 200 ; tbl plg 60x200 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 200 ; tbl plg 50x200 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 200 ; tbl plg 20x200 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 200 ; tbl plg 10x200 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  MABRON RETARD 200 ; tbl plg 500x200 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >