Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 35 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  ADRIBLASTINA PFS ; sol inj 1x5 ml/10 mg (skl.inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  ADRIBLASTINA PFS ; sol inj 1x25 ml/50 mg (skl.inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  ADRIBLASTINA PFS ; sol inj 1x5 ml/10 mg (pp.inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  ADRIBLASTINA PFS ; sol inj 1x25 ml/50 mg (pp.inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  ADRIBLASTINA PFS ; sol inj 1x100 ml/200 mg (pp.inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x25 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x25 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x10 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x10 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  DOXORUBICIN "EBEWE" 2 MG/ML ; sol ijf 1x100 ml/200 mg náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN "EBEWE" 2 MG/ML ; sol ijf 1x50 ml/100 mg náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN "EBEWE" 2 MG/ML ; sol ijf 1x25 ml/50 mg náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN "EBEWE" 2 MG/ML ; sol ijf 1x5 ml/10 mg náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML ; con inf 1x100 ml/200 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML ; con inf 1x75 ml/150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML ; con inf 1x50 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML ; con inf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML ; con inf 10x10 ml/20 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML ; con inf 1x10 ml/20 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML ; con inf 10x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML ; con inf 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 5x100 ml/200 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x100 ml/200 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 5x75 ml/150 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x75 ml/150 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 5x25 ml/50 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x25 ml/50 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 5x10 ml/20 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x10 ml/20 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 5x5 ml/10 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x5 ml/10 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  MYOCET 50 MG PRášOK, DISPERZIA A ROZPúšťADLO NA KO ; plv dct 2xset (50 mg prášok+1,9 ml lip.+3 ml tlm.r náhrada voľnopredajný liek 
  MYOCET 50 MG PRášOK, DISPERZIA A ROZPúšťADLO NA KO ; plv dct 1xset (50 mg prášok+1,9 ml lip.+3 ml tlm.r náhrada voľnopredajný liek 
  XORUCIN 10 MG ; plv ino 1x10 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  XORUCIN 50 MG ; plv ino 1x50 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis