Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 47 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  ABRAXANE ; plv ins 1x100 mg náhrada voľnopredajný liek 
  EGILITAX 6 MG/ML ; con inf 1x5 ml/ 30 mg (liekovka injekčná sklenená) náhrada liek na predpis 
  EGILITAX 6 MG/ML ; con inf 1x16,7 ml/ 100 mg (liekovka injekčná sklen náhrada liek na predpis 
  EGILITAX 6 MG/ML ; con inf 1x25 ml/ 150 mg (liekovka injekčná sklenen náhrada liek na predpis 
  EGILITAX 6 MG/ML ; con inf 1x50 ml/ 300 mg (liekovka injekčná sklenen náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x50ml/300 mg náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x16,7 ml/100 mg náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x5 ml/30 mg náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x50ml/300 mg náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x16,7 ml/100 mg náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x5 ml/30 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ,,EBEWE" 6 MG/ ML ; con inf 1x100 ml/600 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ,,EBEWE" 6 MG/ ML ; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ,,EBEWE" 6 MG/ ML ; con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ,,EBEWE" 6 MG/ ML ; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ,,EBEWE" 6 MG/ ML ; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ACCORD 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.sklenená) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ACCORD 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.sklenená) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ACCORD 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.sklenená) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML ; con inf 1x50 ml/300 mg (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML ; con inf 1x25 ml/150 mg (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML ; con inf 1x16,7 ml/100 mg (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML ; con inf 1x5 ml/30 mg (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 5x100 ml/600 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 5x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 1x100 ml/600 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 5x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 5x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 5x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ ML ; con inf 1x50 ml/300 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ ML ; con inf 1x16,7 ml/100 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ ML ; con inf 1x5 ml/30 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL STADA 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL STADA 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL STADA 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL STADA 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML ; con inf 1x5 ml/30 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML ; con inf 1x16,7 ml/100 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML ; con inf 1x50 ml/300 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML ; con inf 1x25 ml/150 mg náhrada liek na predpis 
  SINDAXEL ; con inf 1x5 ml/30 mg (liek. inj. skl.) náhrada liek na predpis 
  SINDAXEL ; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek. inj. skl.) náhrada liek na predpis 
  SINDAXEL ; con inf 1x50 ml/300 mg (liek. inj. skl.) náhrada liek na predpis