Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 229 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  BINODA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BINODA 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 80x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 110x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 112x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 80x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 110x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 112x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 80x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 110x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 112x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 80x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 112x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 110x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednodávk.b náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednodávk.ba náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednodávk.ba náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x1x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednodávk.b náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x1x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednodávk.ba náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednodávk.ba náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x300 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x300 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x300 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x1x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednodávk.b náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x1x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednodávk.ba náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednodávk.ba náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACCORD 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x500 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE ACTAVIS 500 MG ; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE CANDE 500 MG ; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE CANDE 500 MG ; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE CIPLA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE CIPLA 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 4x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABINE FARMIA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60(6x10)x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE FARMIA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60(6x10)x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE FARMIA 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120(12x10)x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE FARMIA 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120(12x10)x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE FRESENIUS KABI 150 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 60(6x10)x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE FRESENIUS KABI 500 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 120(12x10)x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE GLENMARK 150 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE GLENMARK 150 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 60x150 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE GLENMARK 150 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 120x150 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE GLENMARK 150 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 120x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE GLENMARK 150 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE GLENMARK 150 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABINE GLENMARK 500 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 60x500 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >