Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 20 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 1000 MG ; sol inf 1x20 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 1000 MG ; sol inf 5x20 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 250 MG ; sol inf 5x5 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 250 MG ; sol inf 5x5 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 250 MG ; sol inf 1x5 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 250 MG ; sol inf 1x5 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 500 MG ; sol inf 1x10 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 500 MG ; sol inf 1x10 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 500 MG ; sol inf 5x10 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 500 MG ; sol inf 5x10 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 5000 MG ; sol inf 5x100 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 5000 MG ; sol inf 1x100 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  EFUDIX ; ung der 1x20 g (tuba Al) náhrada liek na predpis 
  EFUDIX ; ung der 1x5 g (tuba Al) náhrada liek na predpis 
  EFUDIX ; ung der 1x40 g (tuba Al) náhrada liek na predpis 
  FLUOROURACIL ACCORD 50 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY RO ; sol ijf 1x5 ml/250 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  FLUOROURACIL ACCORD 50 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY RO ; sol ijf 1x10 ml/500 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  FLUOROURACIL ACCORD 50 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY RO ; sol ijf 1x20 ml/1 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  FLUOROURACIL ACCORD 50 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY RO ; sol ijf 1x100 ml/5 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  FLUOROURACIL ACCORD 50 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY RO ; sol ijf 1x50 ml/2,5 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis