Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  KALETRA (80 MG + 20 MG)/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 5x60 ml+5x5 ml striek. (fľ.PET) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 100 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x100 mg/25 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 133,3 MG/33,3 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 2x90x133,3 mg/33,3 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 133,3 MG/33,3 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 180x133,3 mg/33,3 mg (blis.PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 200 MG/50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x200 mg/50 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 200 MG/50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120(3x40)x200 mg/50 mg (blis.PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 200 MG/50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 360(3x120)x200 mg/50 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 200 MG/50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x200 mg/50 mg (blis.PVC) náhrada voľnopredajný liek