Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 64 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 7x0,1 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 10x0,1 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 10x0,1 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 100x0,1 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 90x0,1 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 60x0,1 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 50x0,1 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 30x0,1 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 15x0,1 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 7x0,1 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 15x0,1 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 30x0,1 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 50x0,1 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 60x0,1 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 90x0,1 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,1 MG ; tbl 100x0,1 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 50x0,2 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 60x0,2 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 90x0,2 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 100x0,2 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 200x0,2 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 10x0,2 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 10x0,2 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 30x0,2 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 15x0,2 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 200x0,2 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 100x0,2 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 90x0,2 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 60x0,2 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 50x0,2 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 30x0,2 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  DESMOPRESSIN TEVA 0,2 MG ; tbl 15x0,2 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  MINIRIN 0,1 MG TABLETY ; tbl 90x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN 0,1 MG TABLETY ; tbl 30x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN 0,1 MG TABLETY ; tbl 15x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN 0,2 MG TABLETY ; tbl 15x0,2 mg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN 0,2 MG TABLETY ; tbl 30x0,2 mg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN 0,2 MG TABLETY ; tbl 90x0,2 mg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN MELT 120 µG ; lyo por 10x120 µg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN MELT 120 µG ; lyo por 30x120 µg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN MELT 120 µG ; lyo por 100x120 µg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN MELT 240 µG ; lyo por 100x240 µg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN MELT 240 µG ; lyo por 30x240 µg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN MELT 240 µG ; lyo por 10x240 µg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN MELT 60 µG ; lyo por 10x60 µg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN MELT 60 µG ; lyo por 30x60 µg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN MELT 60 µG ; lyo por 100x60 µg náhrada liek na predpis 
  MINIRIN SPRAY ; aer nao 1x5 ml náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,1 MG ; tbl 250x0,1 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,1 MG ; tbl 100x0,1 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,1 MG ; tbl 90x0,1 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,1 MG ; tbl 60x0,1 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,1 MG ; tbl 30x0,1 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,1 MG ; tbl 20x0,1 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,1 MG ; tbl 15x0,1 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,1 MG ; tbl 10x0,1 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,2 MG ; tbl 100x0,2 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,2 MG ; tbl 90x0,2 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,2 MG ; tbl 60x0,2 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,2 MG ; tbl 30x0,2 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,2 MG ; tbl 20x0,2 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,2 MG ; tbl 15x0,2 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,2 MG ; tbl 10x0,2 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  RADESIN 0,2 MG ; tbl 250x0,2 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis