Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 120 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ALIANE ; tbl flm 1x(21x3 mg/0,02 mg) (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALIANE ; tbl flm 3x(21x3 mg/0,02 mg) (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALIANE ; tbl flm 6x(21x3 mg/0,02 mg) (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALIANE ; tbl flm 13x(21x3 mg/0,02 mg) (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,02 MG/3 MG ; tbl flm 364(13x28)x0,02 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,02 MG/3 MG ; tbl flm 168(6x28)x0,02 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) ( náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,02 MG/3 MG ; tbl flm 84(3x28)x0,02 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) (b náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,02 MG/3 MG ; tbl flm 56(2x28)x0,02 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) (b náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,02 MG/3 MG ; tbl flm 28(1x28)x0,02 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) (b náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,03 MG/3 MG ; tbl flm 364(13x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+ 7 plac.) náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,03 MG/3 MG ; tbl flm 168(6x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+ 7 plac.) náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,03 MG/3 MG ; tbl flm 84(3x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+ 7 plac.) ( náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,03 MG/3 MG ; tbl flm 56(2x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+ 7 plac.) ( náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,03 MG/3 MG ; tbl flm 28(1x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+ 7 plac.) ( náhrada liek na predpis 
  BELUSHA ; tbl flm 1x28 (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BELUSHA ; tbl flm 3x28 (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BELUSHA ; tbl flm 6x28 (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BELUSHA ; tbl flm 13x28 (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DAYLETTE ; tbl flm 13x28 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DAYLETTE ; tbl flm 6x28 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DAYLETTE ; tbl flm 3x28 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DAYLETTE ; tbl flm 1x28 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DAYLLA ; tbl flm 13x21 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DAYLLA ; tbl flm 6x21 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DAYLLA ; tbl flm 3x21 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DAYLLA ; tbl flm 1x21 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FLEXYESS 0,02 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 1x30 (blis.OPA/Al/PE+dávkovač tabliet) náhrada liek na predpis 
  FLEXYESS 0,02 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 1x30 (blis.OPA/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  FLEXYESS 0,02 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 3x30 (blis.OPA/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  FLEXYESS 0,02 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 4x30 (blis.OPA/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  FLEXYESS 0,02 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 12x30 (blis.OPA/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  KARHLA ; tbl flm 273 (13x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al náhrada liek na predpis 
  KARHLA ; tbl flm 126 (6x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  KARHLA ; tbl flm 63 (3x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  KARHLA ; tbl flm 42 (2x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  KARHLA ; tbl flm 21 (1x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  KARHLEIGHT ; tbl flm 364(13x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) náhrada liek na predpis 
  KARHLEIGHT ; tbl flm 168(6x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) ( náhrada liek na predpis 
  KARHLEIGHT ; tbl flm 84(3x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) (b náhrada liek na predpis 
  KARHLEIGHT ; tbl flm 56(2x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) (b náhrada liek na predpis 
  KARHLEIGHT ; tbl flm 28(1x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) (b náhrada liek na predpis 
  KIRGA ; tbl flm 13x21 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  KIRGA ; tbl flm 6x21 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  KIRGA ; tbl flm 3x21 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  KIRGA ; tbl flm 1x21 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  LINATERA ; tbl flm 1x28 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LINATERA ; tbl flm 3x28 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LINATERA ; tbl flm 6x28 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LUNYTTA ; tbl flm 273 (13x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al náhrada liek na predpis 
  LUNYTTA ; tbl flm 126 (6x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  LUNYTTA ; tbl flm 63 (3x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  LUNYTTA ; tbl flm 42 (2x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  LUNYTTA ; tbl flm 21 (1x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  LUNYTTEIGHT ; tbl flm 364(13x28)x0,02 mg/3 mg (21akt.+7 plac.) ( náhrada liek na predpis 
  LUNYTTEIGHT ; tbl flm 168(6x28)x0,02 mg/3 mg (21akt.+7 plac.) (b náhrada liek na predpis 
  LUNYTTEIGHT ; tbl flm 84(3x28)x0,02 mg/3 mg (21akt.+7 plac.) (bl náhrada liek na predpis 
  LUNYTTEIGHT ; tbl flm 56(2x28)x0,02 mg/3 mg (21akt.+7 plac.) (bl náhrada liek na predpis 
  LUNYTTEIGHT ; tbl flm 28(1x28)x0,02 mg/3 mg (21akt.+7 plac.) (bl náhrada liek na predpis 
  MAITALON 3 MG/ 0,03 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 21x3 mg/0,03 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MAITALON 3 MG/ 0,03 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 3x(21x3 mg/0,03 mg) (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYWY 3 MG/ 0,02 MG ; tbl flm 13x28 (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYWY 3 MG/ 0,02 MG ; tbl flm 6x28 (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYWY 3 MG/ 0,02 MG ; tbl flm 3x28 (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYWY 3 MG/ 0,02 MG ; tbl flm 1x28 (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PALANDRA ; tbl flm (1x21)x3 mg,/0,03 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  PALANDRA ; tbl flm (3x21)x3 mg,/0,03 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  PALANDRA ; tbl flm (6x21)x3 mg,/0,03 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  PALANDRA ; tbl flm (13x21)x3 mg,/0,03 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  PHAENYA 21 ; tbl flm 273 (13x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al náhrada liek na predpis 
  PHAENYA 21 ; tbl flm 126 (6x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PHAENYA 21 ; tbl flm 63 (3x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PHAENYA 21 ; tbl flm 42 (2x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PHAENYA 21 ; tbl flm 21 (1x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PHAENYELA 21 ; tbl flm 273 (13x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al náhrada liek na predpis 
  PHAENYELA 21 ; tbl flm 126 (6x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PHAENYELA 21 ; tbl flm 63 (3x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PHAENYELA 21 ; tbl flm 42 (2x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PHAENYELA 21 ; tbl flm 21 (1x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIDRETA ; tbl flm 1x21x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIDRETA ; tbl flm 2x21x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIDRETA ; tbl flm 3x21x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIDRETA ; tbl flm 6x21x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIDRETA ; tbl flm 13x21x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIDRETELLA ; tbl flm 13x21x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIDRETELLA ; tbl flm 6x21x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIDRETELLA ; tbl flm 3x21x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIDRETELLA ; tbl flm 2x21x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIDRETELLA ; tbl flm 1x21x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SOFTINE 0,03 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 273 (13x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al náhrada liek na predpis 
  SOFTINE 0,03 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 126 (6x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SOFTINE 0,03 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 63 (3x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SOFTINE 0,03 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 42 (2x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SOFTINE 0,03 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 21 (1x21)x0,03 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SOFTINELLE 0,02 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 273 (13x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al náhrada liek na predpis 
  SOFTINELLE 0,02 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 126 (6x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SOFTINELLE 0,02 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 63 (3x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SOFTINELLE 0,02 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 42 (2x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SOFTINELLE 0,02 MG/3 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 21 (1x21)x0,02 mg/3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TESOFIN ; tbl flm 3x28 (blis.PVC/PVDC/Alu) náhrada liek na predpis 
  TESOFIN ; tbl flm 6x28 (blis.PVC/PVDC/Alu) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >