Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 5 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  ELIDEL 10 MG/G KRéM ; crm der 1x15 g (tuba Al) náhrada liek na predpis 
  ELIDEL 10 MG/G KRéM ; crm der 1x30 g (tuba Al) náhrada liek na predpis 
  ELIDEL 10 MG/G KRéM ; crm der 1x60 g (tuba Al) náhrada liek na predpis 
  ELIDEL 10 MG/G KRéM ; crm der 1x100 g (tuba Al) náhrada liek na predpis 
  ELIDEL 10 MG/G KRéM ; crm der 1x5 g (tuba Al) náhrada liek na predpis