Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 53 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  BALMANDOL OLEJ ; sol der 1x225 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL ; add bal 1x20 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL ; add bal 1x150 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL ; add bal 1x500 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL ; add bal 1x200 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL ; add bal 1x100 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL ; add bal 2x500 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL F ; add bal 2x500 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL F ; add bal 100 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL F ; add bal 200 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL F ; add bal 500 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL PLUS ; add bal 1x20 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL PLUS ; add bal 1x500 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL PLUS ; add bal 1x200 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL PLUS ; add bal 1x100 ml náhrada voľnopredajný liek 
  BALNEUM HERMAL PLUS ; add bal 1000 (2x500) ml náhrada voľnopredajný liek 
  EXCIPIAL KRéM ; crm 1x100 g náhrada voľnopredajný liek 
  EXCIPIAL KRéM ; crm 1x30 g náhrada voľnopredajný liek 
  EXCIPIAL MASť ; ung der 1x100 g náhrada voľnopredajný liek 
  EXCIPIAL MASť ; ung der 1x30 g náhrada voľnopredajný liek 
  EXCIPIAL MASť S MANDľOVýM OLEJOM ; ung der 1x30 g náhrada voľnopredajný liek 
  EXCIPIAL MASť S MANDľOVýM OLEJOM ; ung der 1x100 g náhrada voľnopredajný liek 
  EXCIPIAL MASTNý KRéM ; crm 1x100 g náhrada voľnopredajný liek 
  EXCIPIAL MASTNý KRéM ; crm 1x30 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA ; crm 2x250 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA ; crm 1x150 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA ; crm 1x75 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA ; crm 1x50 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA ; crm 1x250 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA ; crm 1x100 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA FETT ; crm 2x250 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA FETT ; crm 1x150 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA FETT ; crm 1x75 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA FETT ; crm 1x50 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA FETT ; crm 1x250 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA FETT ; crm 1x100 g náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA-FETT ŐLBAD ; add bal 1x200 ml náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA-FETT ŐLBAD ; add bal 1x400 ml náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA-FETT ŐLBAD ; add bal 1x500 ml náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA-FETT ŐLBAD ; add bal 1x250 ml náhrada voľnopredajný liek 
  LINOLA-FETT ÖLBAD ; add bal 2x400 ml náhrada voľnopredajný liek 
  LIPOBASE ; crm 1x30 g náhrada voľnopredajný liek 
  LIPOBASE ; crm 1x100 g náhrada voľnopredajný liek 
  OILATUM EMOLLIENT ; add bal 1x150 ml (fľ.PE) náhrada voľnopredajný liek 
  OILATUM EMOLLIENT ; add bal 1x500 ml (fľ.PE) náhrada voľnopredajný liek 
  OILATUM GEL ; gel der 1x30 g (tuba PE/EVOH) náhrada voľnopredajný liek 
  OILATUM GEL ; gel der 1x50 g (tuba PE/EVOH) náhrada voľnopredajný liek 
  OILATUM GEL ; gel der 1x150 g (tuba PE/EVOH) náhrada voľnopredajný liek 
  OILATUM GEL ; gel der 1x150 g (tuba PE) náhrada voľnopredajný liek 
  OILATUM GEL ; gel der 1x125 g (tuba PE) náhrada voľnopredajný liek 
  OILATUM PLUS ; add bal 1x20 ml (fľ.PE) náhrada voľnopredajný liek 
  OILATUM PLUS ; add bal 1x500 ml (fľ.PE) náhrada voľnopredajný liek 
  OILATUM PLUS ; add bal 1x150 ml (fľ.PE) náhrada voľnopredajný liek