Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 108 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  AMLATOR 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 10 MG/5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 10 MG/5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 20 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 20 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 20 MG/5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x20 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 20 MG/5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x20 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 100x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 60x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 56x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 50x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 28x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 20x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 14x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 10x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 56x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 60x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 98x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 100x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 50x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 28x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 20x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 14x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 10x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 7x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 56x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 60x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 90x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 98x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 100x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 50x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 30x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 7x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 10x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 14x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 20x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 28x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ATORDAPIN 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ATORDAPIN 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ATORDAPIN 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ATORDAPIN 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ATORDAPIN 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ATORDAPIN 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ATORDAPIN 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ATORDAPIN 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ATORDAPIN 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ATORDAPIN 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 200x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 200x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x5 mg/10 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x5 mg/10 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 200x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  DICARTIL 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x5 mg/10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >