Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 362 (t.j. 4 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  APROVEL ; tbl flm 90x300 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 14x75 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 14x150 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 14x300 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 56x75 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 56x1x75 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 56x150 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 56x1x150 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 56x300 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 56x1x300 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 84x75 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 84x150 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 84x300 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 30x75 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 30x150 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 30x300 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 90x75 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 90x150 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 14x300 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 14x150 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 14x75 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 56x75 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 28x75 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 98x300 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 56x300 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 28x300 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 98x150 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 56x150 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 28x150 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 98x75 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 28x150 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 98x75 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 56x1x75 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 28x75 mg (blister (PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 98x300 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 56x1x300 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 28x300 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl flm 98x150 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  APROVEL ; tbl 56x1x150 mg (blister PVC/PVdC/Alu) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x1x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x1x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x1x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IFIRMASTA 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 64x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACCORD 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 8x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 30x150 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 60x150 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 250x150 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 10x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 100x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 98x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 84x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 14x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 30x300 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 60x300 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 250x300 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 10x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 100x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 98x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 90x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 84x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 56x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG ; tbl flm 14x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN MYLAN 150 MG ; tbl 28x150 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN MYLAN 150 MG ; tbl 14x150 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN MYLAN 150 MG ; tbl 10x150 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN MYLAN 150 MG ; tbl 1000x150 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  IRBESARTAN MYLAN 150 MG ; tbl 30x150 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >