Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 538 (t.j. 6 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 280x1x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 56x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 98x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 280x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 14x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 56x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 98x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 280x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 56x1x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 98x1x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 280x1x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 56x1x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 98x1x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 14x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 14x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 7x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 30x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 56x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 90x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 98x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 7x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 14x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 30x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 56x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 90x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 98x160 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 160 MG ; tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 3 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x160 ml (fľ.skl. typ III+dávk.súpr.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 280x1x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 14x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 28x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 30x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 56x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 90x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 98x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 14x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 28x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 56x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 98x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 280x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al kalendár. náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 56x1x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 98x1x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 7x320 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 280x1x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 7x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 14x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 28x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 30x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 56x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 90x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 98x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 14x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 98x1x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 56x1x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 280x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 98x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 56x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 320 MG ; tbl flm 28x320 mg (blis. PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 56x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 14x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 280x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 98x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 56x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 98x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 280x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 56x1x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 98x1x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 280x1x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 56x1x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 98x1x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 280x1x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 14x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al kalendár.) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 14x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 7x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 30x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 56x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 90x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 98x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 7x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 98x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 90x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 56x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 30x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 40 MG ; tbl flm 14x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 80 MG ; tbl flm 14x80 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 80 MG ; tbl flm 7x80 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 80 MG ; tbl flm 98x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 80 MG ; tbl flm 90x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 80 MG ; tbl flm 56x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 80 MG ; tbl flm 30x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 80 MG ; tbl flm 7x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 80 MG ; tbl flm 14x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIOVAN 80 MG ; tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >