Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 5 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  0,9% SODIUM CHLORIDE KABI ; lif par 20x5 ml/45 mg (amp.LDPE) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHLORIDE KABI ; lif par 50x5 ml/45 mg (amp.LDPE) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHLORIDE KABI ; lif par 20x10 ml/90 mg (amp.LDPE) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHLORIDE KABI ; lif par 50x10 ml/90 mg (amp.LDPE) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHLORIDE KABI ; lif par 20x20 ml/180 mg (amp.LDPE) náhrada liek na predpis