Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 303 (t.j. 4 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 10x1000 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 50x100 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 40x100 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x100 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 70x50 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 65x50 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 60x50 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 40x50 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x50 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 40x100 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 55x100 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 60x100 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x250 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 8x1000 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x1000 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x500 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 15x500 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x500 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 40x250 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 35x250 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 30x250 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x250 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 30x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 12x400 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x200 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x100 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 12x1000 ml (PP fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x1000 ml (PP fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x1000 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x500 ml (PP fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 12x500 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x500 ml (PP fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x500 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 16x200 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 16x250 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x400 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x500 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 10x100 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 10x1000 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 10x500 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 10x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x1000 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN.W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 12x250 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN.W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x100 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN.W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x250 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  CALCIUM GLUCONICUM 10 % B. BRAUN ; sol inj 20x10 ml (amp.LDPE) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 1x500 ml (PE obal) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 1x500 ml (fľa.sklo) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 1x500 ml (vak PVC) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 1x1000 ml (vak PVC) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 1x2000 ml (vak PVC) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 1x1000 ml (PE obal) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 20x100 ml (fľa.sklo) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 10x250 ml (fľa.sklo) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 10x500 ml (fľa.sklo) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 6x1000 ml (fľa.sklo) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 1x100 ml (PE obal) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 20x100 ml (PE obal) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 10x250 ml (PE obal) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 10x500 ml (PE obal) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 1x250 ml (fľa.sklo) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 1x250 ml (PE obal) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 1x1000 ml (fľa.sklo) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 20x50 ml (PE obal) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 5x2000 ml (vak PVC) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 10x1000 ml (vak PVC) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 20x500 ml (vak PVC) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 1x100 ml (fľa.sklo) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INFúZNY INTRAVENóZNY ROZ ; sol inf 10x1000 ml (PE obal) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 20x50 ml (fľ.skl.) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x20 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 20x10 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 20x20 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x50 ml (fľ..skl.) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 100x10 ml (amp.PP) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 100x20 ml (amp.PP) náhrada liek na predpis 
  CHLORID SODNý 0,9 % BRAUN INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x10 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  COMPOUND SODIUM LACTATE RINGER-LACTAT ; sol inf 1x1000 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  COMPOUND SODIUM LACTATE RINGER-LACTAT ; sol inf 1x500 ml (PE fľa.) náhrada liek na predpis 
  COMPOUND SODIUM LACTATE RINGER-LACTAT ; sol inf 1x500 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  COMPOUND SODIUM LACTATE RINGER-LACTAT ; sol inf 1x1000 ml (PE fľa.) náhrada liek na predpis 
  COMPOUND SODIUM LACTATE RINGER-LACTAT ; sol inf 10x500 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  COMPOUND SODIUM LACTATE RINGER-LACTAT ; sol inf 6x1000 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  COMPOUND SODIUM LACTATE RINGER-LACTAT ; sol inf 10x500 ml (PE fľa.) náhrada liek na predpis 
  COMPOUND SODIUM LACTATE RINGER-LACTAT ; sol inf 10x1000 ml (PE fľa.) náhrada liek na predpis 
  HARTMANN'S SOLUTION BP "FRESENIUS" ; sol inf 70x50 ml (Freeflex vak+o) náhrada liek na predpis 
  HARTMANN'S SOLUTION BP "FRESENIUS" ; sol inf 65x50 ml (Freeflex vak+o) náhrada liek na predpis 
  HARTMANN'S SOLUTION BP "FRESENIUS" ; sol inf 50x100 ml (Freeflex vak+o) náhrada liek na predpis 
  HARTMANN'S SOLUTION BP "FRESENIUS" ; sol inf 55x100 ml (Freeflex vak+o) náhrada liek na predpis 
  HARTMANN'S SOLUTION BP "FRESENIUS" ; sol inf 60x50 ml (Freeflex vak+o) náhrada liek na predpis 
  HARTMANN'S SOLUTION BP "FRESENIUS" ; sol inf 40x100 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  HARTMANN'S SOLUTION BP "FRESENIUS" ; sol inf 1x1000 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  HARTMANN'S SOLUTION BP "FRESENIUS" ; sol inf 1x500 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  HARTMANN'S SOLUTION BP "FRESENIUS" ; sol inf 16x250 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  HARTMANN'S SOLUTION BP "FRESENIUS" ; sol inf 1x250 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  HARTMANN'S SOLUTION BP "FRESENIUS" ; sol inf 60x100 ml (Freeflex vak+o) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >