Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 66 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  EFFICIB ; tbl flm 14(1x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 196(2x98) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 196(2x98) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 50x1 x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 196(14x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 168(12x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 112(8x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 56(4x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 28(2x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 14(1x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 28(2x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 56(4x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 112(8x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 168(12x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 196(14x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  EFFICIB ; tbl flm 50x1 x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 168(2x84)x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/ náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 196(2x98)x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/ náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x1x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 196x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 168x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 112x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 168(2x84)x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/A náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 196(2x98)x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/A náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x1x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 196x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 168x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 112x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  JANUMET 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 196(2x98)x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/ náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50(50x1)x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/A náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 196x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 168x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 112x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 196(2x98)x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/A náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50(50x1)x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 196x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 168x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 112x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISTFOR 50 MG/850 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 56(4x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 112(8x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 168(12x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 196(14x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 50x1 x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 196(2x98) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 28(2x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 14(1x14) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 50x1 x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 196(14x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 168(12x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 112(8x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 56(4x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 28(2x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 14(1x14) x 50 mg/850 mg náhrada liek na predpis 
  VELMETIA ; tbl flm 196(2x98) x 50 mg/1000 mg náhrada liek na predpis