Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 316 (t.j. 4 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  AMARYL 1 MG ; tbl 120x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 1 MG ; tbl 300x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 1 MG ; tbl 15x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 1 MG ; tbl 280x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 1 MG ; tbl 112x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 1 MG ; tbl 90x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 1 MG ; tbl 60x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 1 MG ; tbl 50x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 1 MG ; tbl 28x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 1 MG ; tbl 20x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 1 MG ; tbl 14x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 1 MG ; tbl 30x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 2 MG ; tbl 90x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 2 MG ; tbl 112x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 2 MG ; tbl 280x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 2 MG ; tbl 300x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 2 MG ; tbl 60x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 2 MG ; tbl 50x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 2 MG ; tbl 28x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 2 MG ; tbl 20x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 2 MG ; tbl 14x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 2 MG ; tbl 30x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 2 MG ; tbl 120x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 3 MG ; tbl 90x3 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 3 MG ; tbl 112x3 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 3 MG ; tbl 280x3 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 3 MG ; tbl 300x3 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 3 MG ; tbl 60x3 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 3 MG ; tbl 50x3 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 3 MG ; tbl 28x3 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 3 MG ; tbl 20x3 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 3 MG ; tbl 14x3 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 3 MG ; tbl 120x3 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 3 MG ; tbl 30x3 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 4 MG ; tbl 90x4 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 4 MG ; tbl 112x4 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 4 MG ; tbl 280x4 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 4 MG ; tbl 300x4 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 4 MG ; tbl 60x4 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 4 MG ; tbl 50x4 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 4 MG ; tbl 28x4 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 4 MG ; tbl 20x4 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 4 MG ; tbl 14x4 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 4 MG ; tbl 30x4 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMARYL 4 MG ; tbl 120x4 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIAPIRID 2 MG ; tbl 30(2x15)x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIAPIRID 3 MG ; tbl 30(2x15)x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIAPIRID 4 MG ; tbl 30(2x15)x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GLEMID 1 MG ; tbl 120x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 1 MG ; tbl 90x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 1 MG ; tbl 60x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 1 MG ; tbl 50x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 1 MG ; tbl 30x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 1 MG ; tbl 20x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 1 MG ; tbl 10x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 2 MG ; tbl 120x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 2 MG ; tbl 90x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 2 MG ; tbl 60x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 2 MG ; tbl 50x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 2 MG ; tbl 30x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 2 MG ; tbl 20x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 2 MG ; tbl 10x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 3 MG ; tbl 120x3 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 3 MG ; tbl 90x3 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 3 MG ; tbl 60x3 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 3 MG ; tbl 50x3 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 3 MG ; tbl 30x3 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 3 MG ; tbl 20x3 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 3 MG ; tbl 10x3 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 4 MG ; tbl 120x4 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 4 MG ; tbl 90x4 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 4 MG ; tbl 60x4 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 4 MG ; tbl 50x4 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 4 MG ; tbl 30x4 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 4 MG ; tbl 20x4 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 4 MG ; tbl 10x4 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 6 MG ; tbl 120x6 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 6 MG ; tbl 90x6 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 6 MG ; tbl 60x6 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 6 MG ; tbl 50x6 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 6 MG ; tbl 30x6 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 6 MG ; tbl 20x6 mg náhrada liek na predpis 
  GLEMID 6 MG ; tbl 10x6 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 1 ; tbl 500x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 1 ; tbl 120x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 1 ; tbl 100x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 1 ; tbl 90x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 1 ; tbl 60x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 1 ; tbl 50x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 1 ; tbl 30x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 1 ; tbl 20x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 1 ; tbl 10x1 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 2 ; tbl 120x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 2 ; tbl 100x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 2 ; tbl 90x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 2 ; tbl 60x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 2 ; tbl 50x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 2 ; tbl 30x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 2 ; tbl 20x2 mg náhrada liek na predpis 
  GLIBEZID 2 ; tbl 500x2 mg náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >