Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 122 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 1x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 120x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 98x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 75x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 56x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 50x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 30x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 28x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 25x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 15x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 14x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 7x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 10 MG ; tbl ent 5x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 50x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 75x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 98x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 120x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 30x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 25x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 15x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 14x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 7x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 5x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  PRABEXOL 20 MG ; tbl ent 1x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 30x10 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 100x10 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 250x10 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 60x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 20x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 10 MG ; tbl ent 7x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 98x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 100x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 30x20 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 100x20 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 250x20 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 60x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 56x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 20x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 14x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABECOLE 20 MG ; tbl ent 7x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 30x10 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 100x10 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 250x10 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 60x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 20x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 10 MG ; tbl ent 7x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 98x20 mg (OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 100x20 mg (OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 30x20 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 100x20 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 250x20 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 60x20 mg (OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 56x20 mg (OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 30x20 mg (OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 28x20 mg (OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 20x20 mg (OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 14x20 mg (OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABELINZ 20 MG ; tbl ent 7x20 mg (OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 50x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 56x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 75x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 98x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 120x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 30x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 28x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 25x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 15x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 14x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 7x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 5x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 10 MG ; tbl ent 1x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 50x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 75x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 98x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 120x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 30x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 25x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 15x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 14x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 7x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 5x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RABEPRAZOLE CHEMO IBERICA 20 MG ; tbl ent 1x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >