Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 40 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  CUPRYMINA 925 MBQ/ML RáDIOFARMACEUTICKý PREKURZOR, ; pra ras 1x1ml/925 MBq - 3ml/2770 MBq (liek.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  JETREA 0,5 MG/0,2 ML INJEKčNý KONCENTRáT ; con inj 1x0,2 ml/0,5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KADCYLA 100 MG PRášOK NA PRíPRAVU INFúZNEHO KONCEN ; plc ifo 1x100 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KADCYLA 160 MG PRášOK NA PRíPRAVU INFúZNEHO KONCEN ; plc ifo 1x160 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KALYDECO 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x150 mg (blis.aclar/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  KALYDECO 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x150 mg (fľ.HDPEl) náhrada voľnopredajný liek 
  LEMTRADA 12 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x1,2 ml/12 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  LYXUMIA 10 MIKROGRAMOV INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x3 ml (napl.pero) náhrada liek na predpis 
  LYXUMIA 10 MIKROGRAMOV INJEKčNý ROZTOK+LYXUMIA 20 ; sol inj 1x3 ml+1x3 ml (napl.pero) náhrada liek na predpis 
  LYXUMIA 20 MIKROGRAMOV INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 6x3 ml (napl.pero) náhrada liek na predpis 
  LYXUMIA 20 MIKROGRAMOV INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 2x3 ml (napl.pero) náhrada liek na predpis 
  LYXUMIA 20 MIKROGRAMOV INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x3 ml (napl.pero) náhrada liek na predpis 
  NEXOBRID 2 G PRášOK A GéL NA PRíPRAVU GéLU ; plv gpg 1x2 g/20 g (liek.skl.+fľ.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  NEXOBRID 5 G PRášOK A GéL NA PRíPRAVU GéLU ; plv gpg 1x5 g/50 g (liek.skl.+fľ.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  RELVAR ELLIPTA 184 MIKROGRAMOV/22 MIKROGRAMOV DáVK ; plv ido 3x30 dávk.inhalátor (strip Al) náhrada liek na predpis 
  RELVAR ELLIPTA 184 MIKROGRAMOV/22 MIKROGRAMOV DáVK ; plv ido 1x30 dávk.inhalátor (strip Al) náhrada liek na predpis 
  RELVAR ELLIPTA 184 MIKROGRAMOV/22 MIKROGRAMOV DáVK ; plv ido 1x14 dávk.inhalátor (strip Al) náhrada liek na predpis 
  RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMOV/22 MIKROGRAMOV DáVKO ; plv ido 1x14 dávk.inhalátor (strip Al) náhrada liek na predpis 
  RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMOV/22 MIKROGRAMOV DáVKO ; plv ido 1x30 dávk.inhalátor (strip Al) náhrada liek na predpis 
  RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMOV/22 MIKROGRAMOV DáVKO ; plv ido 3x30 dávk.inhalátor (strip Al) náhrada liek na predpis 
  RYZODEG 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 10(2x5)x3 ml (pero napl.skl.FlexTouch) náhrada liek na predpis 
  RYZODEG 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 5x3 ml (pero napl.skl.FlexTouch) náhrada liek na predpis 
  RYZODEG 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 1x3 ml (pero napl.skl.FlexTouch) náhrada liek na predpis 
  RYZODEG 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NáPLNI ; sol inj 5x3 ml (náplň skl.Penfill) náhrada liek na predpis 
  RYZODEG 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NáPLNI ; sol inj 10x3 ml (náplň skl.Penfill) náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 1x3 ml (pero napl.skl.FlexTouch) náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 5x3 ml (pero napl.skl.FlexTouch) náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 10(2x5)x3 ml (pero napl.skl.FlexTouch) náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 1x3 ml+7x ihla NovoFine (pero napl.skl.Fle náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 1x3 ml+7x ihla NovoTwist (pero napl.skl.Fl náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NáPLNI ; sol inj 10x3 ml (náplň skl.Penfill) náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 100 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NáPLNI ; sol inj 5x3 ml (náplň skl.Penfill) náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 200 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 1x3 ml (pero napl.skl.FlexTouch) náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 200 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 2x3 ml (pero napl.skl.FlexTouch) náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 200 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 3x3 ml (pero napl.skl.FlexTouch) náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 200 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 6(2x3)x3 ml (pero napl.skl.FlexTouch) náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 200 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 1x3 ml+7x ihla NovoFine (pero napl.skl.Fle náhrada liek na predpis 
  TRESIBA 200 JEDNOTIEK/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNEN ; sol inj 1x3 ml+7x ihla NovoTwist (pero napl.skl.Fl náhrada liek na predpis 
  XOFIGO 1000 KBQ/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x6 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  XTANDI 40 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 112x40 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) náhrada liek na predpis