V��etky ostatn�� pomocn�� a podporn�� pr��pravky
Počet liekov je 67 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 20x50 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 100x20 ml (amp.PP) náhrada liek na predpis 
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 100x10 ml (amp.PP) náhrada liek na predpis 
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 1x100 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 1x50 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 100x20 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 20x20 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 100x10 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 20x10 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 100x5 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 20x5 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  AQUA AD INIECTABILIA BRAUN ; lif par 20x100 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x200 ml (pl.vak) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x250 ml (pl.vak) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x400 ml (pl.vak) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x500 ml (pl.vak) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x1000 ml (pl.vak) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x2000 ml (pl.vak) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x3000 ml (pl.vak) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x5000 ml (pl.vak) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x100 ml (pl.vak) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x100 ml (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x100 ml (skl.f.) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x200 ml (skl.f.) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x250 ml (skl.f.) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x400 ml (skl.f.) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x500 ml (skl.f.) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x5 ml (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x10 ml (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  AQUA PRO INJECTIONE IMUNA ; lif par 1x20 ml (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  CELSIOR ROZTOK NA KONZERVOVANIE ORGáNOV ; sol csv 4x1 l (vak EVAM) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 10x100 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 1x1000 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 1x500 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 1x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 10x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 10x500 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 10x1000 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 20x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 20x500 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 30x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 40x100 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 1x100 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 12x250 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 12x500 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 1x500 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 16x250 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 1x250 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 1x1000 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 6x1000 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 12x1000 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 1x100 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 1x50 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 20x50 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS ; lif par 20x100 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  VODA NA INJEKCIU BAXTER-VIAFLO ; lif par 10x1000 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  VODA NA INJEKCIU BAXTER-VIAFLO ; lif par 20x500 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  VODA NA INJEKCIU BAXTER-VIAFLO ; lif par 30x250 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  VODA NA INJEKCIU BAXTER-VIAFLO ; lif par 50x100 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  VODA NA INJEKCIU BAXTER-VIAFLO ; lif par 50x50 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  WATER FOR INJECTION BIEFFE ; lif par 1x250 ml (fľa.skl) náhrada liek na predpis 
  WATER FOR INJECTION BIEFFE ; lif par 1x500 ml (fľa.skl.) náhrada liek na predpis 
  WATER FOR INJECTION KABI ; lif par 20x5 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  WATER FOR INJECTION KABI ; lif par 50x5 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  WATER FOR INJECTION KABI ; lif par 20x10 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  WATER FOR INJECTION KABI ; lif par 50x10 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  WATER FOR INJECTION KABI ; lif par 20x20 ml (amp.PE) náhrada liek na predpis