Psycholeptik�� - antipsychotik��, neuroleptik��, anxiolytik��, sedat��va a hypnotik��
Počet liekov je 2682 (t.j. 27 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ABILIFY 1 MG/ ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x50 ml (fľa.PE) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 1 MG/ ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x150 ml (fľa.PE) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 1 MG/ ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x480 ml (fľa.PE) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 49x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG TABLETY ; tbl 56x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG TABLETY ; tbl 28x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG TABLETY ; tbl 49x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG TABLETY ; tbl 14x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG TABLETY ; tbl 98x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 49x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG TABLETY ; tbl 56x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG TABLETY ; tbl 49x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG TABLETY ; tbl 14x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG TABLETY ; tbl 28x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG TABLETY ; tbl 98x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 49x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG TABLETY ; tbl 98x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG TABLETY ; tbl 49x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG TABLETY ; tbl 14x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG TABLETY ; tbl 56x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG TABLETY ; tbl 28x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 5 MG TABLETY ; tbl 49x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 5 MG TABLETY ; tbl 98x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 5 MG TABLETY ; tbl 14x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 5 MG TABLETY ; tbl 28x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 5 MG TABLETY ; tbl 56x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 7,5 MG/ ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x1,3 ml (skl.liek.) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY MAINTENA 300 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRE ; plu igf 3[1x300 mg + 1x2 ml] (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY MAINTENA 300 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRE ; plu igf 1x300 mg + 1x2 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY MAINTENA 400 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRE ; plu igf 1x400 mg + 1x2 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY MAINTENA 400 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRE ; plu igf 3[1x400 mg + 1x2 ml] (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ADASUVE 4,5 MG UPRAVENý INHALAčNý PRášOK ; plv inh 5x1x4,5 mg (inh.polykarbonát/nehrdz.oceľ-j náhrada voľnopredajný liek 
  ADASUVE 9,1 MG UPRAVENý INHALAčNý PRášOK ; plv inh 5x1x9,1 mg (inh.polykarbonát/nehrdz.oceľ-j náhrada voľnopredajný liek 
  ADORMA 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADORMA 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADORMA 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADORMA 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADORMA 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 70x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 56x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 60x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 35x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 30x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 10 MG ; tbl oro 10x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 10x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 30x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 28x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 56x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 35x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 70x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AEDON 5 MG ; tbl oro 60x5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AFLUDITEN 25 MG/ML ; sol inj 5x1 ml/25 mg náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,25 MG ; tbl 30x0,25 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,25 MG ; tbl 20x0,25 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,25 MG ; tbl 100x0,25 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,25 MG ; tbl 50x0,25 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,5 MG ; tbl 100x0,5 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,5 MG ; tbl 20x0,5 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,5 MG ; tbl 30x0,5 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 0,5 MG ; tbl 50x0,5 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 1 MG ; tbl 50x1 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 1 MG ; tbl 100x1 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 1 MG ; tbl 20x1 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ALPRAZOLAM ORION 1 MG ; tbl 30x1 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 100 MG ; tbl 150x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 100 MG ; tbl 50x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 100 MG ; tbl 60x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 100 MG ; tbl 20x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 100 MG ; tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 100 MG ; tbl 100x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 100 MG ; tbl 600(60x10)x100 mg (blis.PVC/Al) nemoc.bal. náhrada liek na predpis 
  AMILIA 200 MG ; tbl 20x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 200 MG ; tbl 50x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 200 MG ; tbl 30x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 200 MG ; tbl 60x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 200 MG ; tbl 100x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 200 MG ; tbl 150x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 200 MG ; tbl 600(60x10)x200 mg (blis.PVC/Al) nemoc.bal. náhrada liek na predpis 
  AMILIA 400 MG ; tbl flm 50x400 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 400 MG ; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 400 MG ; tbl flm 100x400 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 400 MG ; tbl flm 20x400 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 400 MG ; tbl flm 150x400 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 400 MG ; tbl flm 60x400 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 400 MG ; tbl flm 600(60x10)x400 mg (blis.PVC/Al) nemoc.bal. náhrada liek na predpis 
  AMILIA 50 MG ; tbl 60x50 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 50 MG ; tbl 12x50 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMILIA 50 MG ; tbl 600(50x12)x50 mg (blis.PVC/Al) nemoc.bal. náhrada liek na predpis 
  AMISULPRID MYLAN 100 MG ; tbl 30x100 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMISULPRID MYLAN 100 MG ; tbl 60x100 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMISULPRID MYLAN 200 MG ; tbl 120x200 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMISULPRID MYLAN 200 MG ; tbl 150x200 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMISULPRID MYLAN 200 MG ; tbl 90x200 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >