Prostriedky zni��uj��ce hladinu lipidov v s��re
Počet liekov je 2614 (t.j. 27 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 4x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 50x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 90x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 500x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 50x10 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 30x10 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 10x10 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 56x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 98x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 200x10 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 100x10 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 20x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 14x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 200(10x20)x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 10x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 7x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 84x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 20x10 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 100x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 10 MG ; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 56x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 200(10x20)x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 10x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 84x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 20x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 500x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 7x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 20x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 10x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 4x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 90x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 98x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 200x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 28x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 20 MG ; tbl flm 14x20 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 98x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 100x40 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 50x40 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 90x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 200x40 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 20x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 7x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 500x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 20x40 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 10x40 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 84x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 10x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 14x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 30x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 28x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 4x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 56x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 100x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 30x40 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 200(10x20)x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMICOR 40 MG ; tbl flm 50x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 10 MG/5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 10 MG/5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 20 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 20 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 20 MG/5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x20 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLATOR 20 MG/5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x20 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 14x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 10x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 20x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 100x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 60x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 56x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 28x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN/ATORVASTATIN KRKA 10 MG/10 MG FILMOM OBA ; tbl flm 50x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 60x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 56x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 50x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 98x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 7x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 14x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 100x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 10x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 20x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 10 MG/10 MG ; tbl flm 28x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 20x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 10x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 28x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 50x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 30x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 14x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMORIRO 5 MG/10 MG ; tbl flm 7x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >