Pohlavn�� horm��ny a lieky ovplyv��uj��ce genit��lny syst��m
Počet liekov je 559 (t.j. 6 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ACTIVELLE ; tbl flm 3x28 náhrada liek na predpis 
  ACTIVELLE ; tbl flm 1x28 náhrada liek na predpis 
  ADELE ; tbl 3x21 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADELE ; tbl 6x21 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADELE ; tbl 1x21 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AGOFOLLIN DEPOT ; sus inj 1x2 ml/10 mg náhrada liek na predpis 
  AGOFOLLIN DEPOT ; sus inj 5x2 ml/10 mg náhrada liek na predpis 
  AGOLUTIN ; sol inj 5x2 ml/60 mg náhrada liek na predpis 
  AGOLUTIN DEPOT ; sus inj 1x2 ml náhrada liek na predpis 
  AGOLUTIN DEPOT ; sus inj 5x2 ml náhrada liek na predpis 
  AGOVIRIN DEPOT ; sus inj 5x2 ml/50 mg náhrada liek na predpis 
  AIDEE 2 MG/0,03 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 21x2 mg/0,03 mg (blis.PVC/Al-kalend.bal.) náhrada liek na predpis 
  AIDEE 2 MG/0,03 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 126x2 mg/0,03 mg (blis.PVC/Al-kalend.bal.) náhrada liek na predpis 
  AIDEE 2 MG/0,03 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 63x2 mg/0,03 mg (blis.PVC/Al-kalend.bal.) náhrada liek na predpis 
  ALIANE ; tbl flm 1x(21x3 mg/0,02 mg) (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALIANE ; tbl flm 13x(21x3 mg/0,02 mg) (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALIANE ; tbl flm 3x(21x3 mg/0,02 mg) (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALIANE ; tbl flm 6x(21x3 mg/0,02 mg) (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,02 MG/3 MG ; tbl flm 168(6x28)x0,02 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) ( náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,02 MG/3 MG ; tbl flm 56(2x28)x0,02 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) (b náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,02 MG/3 MG ; tbl flm 28(1x28)x0,02 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) (b náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,02 MG/3 MG ; tbl flm 84(3x28)x0,02 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) (b náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,02 MG/3 MG ; tbl flm 364(13x28)x0,02 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,03 MG/3 MG ; tbl flm 84(3x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+ 7 plac.) ( náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,03 MG/3 MG ; tbl flm 28(1x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+ 7 plac.) ( náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,03 MG/3 MG ; tbl flm 168(6x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+ 7 plac.) náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,03 MG/3 MG ; tbl flm 56(2x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+ 7 plac.) ( náhrada liek na predpis 
  ALTFORALLE 0,03 MG/3 MG ; tbl flm 364(13x28)x0,03 mg/3 mg (21 akt.+ 7 plac.) náhrada liek na predpis 
  ANARGIL 100 MG ; cps 100x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANARGIL 100 MG ; cps 200x100 mg (liek.plast.) náhrada liek na predpis 
  ANARGIL 100 MG ; cps 500x100 mg (liek.plast.) náhrada liek na predpis 
  ANARGIL 200 MG ; cps 200x200 mg (liek.plast.) náhrada liek na predpis 
  ANARGIL 200 MG ; cps 500x200 mg (liek.plast.) náhrada liek na predpis 
  ANARGIL 200 MG ; cps 100x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROCUR-50 ; tbl 50x50 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROCUR-50 ; tbl 20x50 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROCUR-50 ; tbl 250x50 mg (liek.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  ANDROCUR-DEPOT ; sol inj 3x3 ml/300 mg (amp.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 25 MG ; gel der 14x25 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 25 MG ; gel der 28x25 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 25 MG ; gel der 10x25 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 25 MG ; gel der 60x25 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 25 MG ; gel der 100x25 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 25 MG ; gel der 30x25 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 25 MG ; gel der 2x25 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 25 MG ; gel der 1x25 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 25 MG ; gel der 7x25 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 25 MG ; gel der 50x25 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 25 MG ; gel der 90x25 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 50 MG ; gel der 7x50 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 50 MG ; gel der 28x50 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 50 MG ; gel der 30x50 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 50 MG ; gel der 2x50 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 50 MG ; gel der 60x50 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 50 MG ; gel der 100x50 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 50 MG ; gel der 14x50 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 50 MG ; gel der 90x50 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 50 MG ; gel der 1x50 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 50 MG ; gel der 10x50 mg náhrada liek na predpis 
  ANDROGEL 50 MG ; gel der 50x50 mg náhrada liek na predpis 
  ANGELIQ ; tbl flm 84 (3x28) (blis.PV/Al) náhrada liek na predpis 
  ANGELIQ ; tbl flm 28 (blis.PV/Al) náhrada liek na predpis 
  ANGILETTA 2 MG / 0,03 MG ; tbl flm 1x21 (blis.PVC/PVDC/Al priehľ.) náhrada liek na predpis 
  ANGILETTA 2 MG / 0,03 MG ; tbl flm 6x21 (blis.PVC/PVDC/Al priehľ.) náhrada liek na predpis 
  ANGILETTA 2 MG / 0,03 MG ; tbl flm 4x21 (blis.PVC/PVDC/Al priehľ.) náhrada liek na predpis 
  ANGILETTA 2 MG / 0,03 MG ; tbl flm 3x21 (blis.PVC/PVDC/Al priehľ.) náhrada liek na predpis 
  ARTIZIA 0,075 MG/ 0,020 MG OBALENé TABLETY ; tbl obd 3x21(blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARTIZIA 0,075 MG/ 0,020 MG OBALENé TABLETY ; tbl obd 1x21(blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZALIA 75 MIKROGRAMOV FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x75 µg náhrada liek na predpis 
  AZALIA 75 MIKROGRAMOV FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x75 µg náhrada liek na predpis 
  BELARA ; tbl flm 1x21 náhrada liek na predpis 
  BELARA ; tbl flm 3x21 náhrada liek na predpis 
  BELISSA ; tbl flm 3x21 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BELISSA ; tbl flm 1x21 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BELISSA ; tbl flm 6x21 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BELUSHA ; tbl flm 13x28 (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BELUSHA ; tbl flm 3x28 (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BELUSHA ; tbl flm 1x28 (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BELUSHA ; tbl flm 6x28 (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BRAVELLE 75 IU PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý RO ; plv iol 5x75 IU+solv. náhrada liek na predpis 
  BRAVELLE 75 IU PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý RO ; plv iol 10x75 IU+solv. náhrada liek na predpis 
  CERAZETTE ; tbl flm 3x28 náhrada liek na predpis 
  CERAZETTE ; tbl flm 6x28 náhrada liek na predpis 
  CERAZETTE ; tbl flm 1x28 náhrada liek na predpis 
  CHLOE ; tbl flm 1x28 (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CHLOE ; tbl flm 3x28 (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CHORAGON 1500 ; plv iol 3x1500 IU+solv. náhrada liek na predpis 
  CHORAGON 5000 ; plv iol 3x5000 IU+solv. náhrada liek na predpis 
  CILEST ; tbl 6x21 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CILEST ; tbl 3x21 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CILEST ; tbl 1x21 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CLIMEN ; tbl obd 3x21 (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  CLIMEN ; tbl obd 1x21 (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  CLOSTILBEGYT ; tbl 10x50 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  CLOSTILBEGYT ; tbl 10x50 mg (fľa. ) náhrada liek na predpis 
  CONBRIZA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x20 mg (blis.PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  CONBRIZA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  CONBRIZA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  CONBRIZA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x20 mg (blis.PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  CONBRIZA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x20 mg (blis.PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >