Lieky proti ektoparazitom vr��tane skabic��d
Počet liekov je 7 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  INFECTOSCAB 5 % KRéM ; crm 1x60 g náhrada liek na predpis 
  INFECTOSCAB 5 % KRéM ; crm 1x30 g náhrada liek na predpis 
  INFECTOSCAB 5 % KRéM ; crm 5x30 g náhrada liek na predpis 
  INFECTOSCAB 5 % KRéM ; crm 2x60 g náhrada liek na predpis 
  INFECTOSCAB 5 % KRéM ; crm 5x60 g náhrada liek na predpis 
  INFECTOSCAB 5 % KRéM ; crm 2x30 g náhrada liek na predpis 
  INFECTOSCAB 5 % KRéM ; crm 10x30 g náhrada liek na predpis