Lieky pre lie��bu ochoren�� kost��
Počet liekov je 455 (t.j. 5 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ACLASTA ; sol inf 5x1x100 ml/5 mg (unit pack) náhrada voľnopredajný liek 
  ACLASTA ; sol inf 1x100 ml/5 mg náhrada voľnopredajný liek 
  ADROVANCE 70 MG/2800 IU TABLETY ; tbl 2x70 mg/2800 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ADROVANCE 70 MG/2800 IU TABLETY ; tbl 12x70 mg/2800 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ADROVANCE 70 MG/2800 IU TABLETY ; tbl 4x70 mg/2800 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ADROVANCE 70 MG/2800 IU TABLETY ; tbl 6x70 mg/2800 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ADROVANCE 70 MG/5600 IU TABLETY ; tbl 12x70 mg/5600 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ADROVANCE 70 MG/5600 IU TABLETY ; tbl 2x70 mg/5600 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ADROVANCE 70 MG/5600 IU TABLETY ; tbl 4x70 mg/5600 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALENDROGEN 70 MG ; tbl 4x70 mg náhrada liek na predpis 
  ALENDROGEN 70 MG ; tbl 8x70 mg náhrada liek na predpis 
  ALENDROGEN 70 MG ; tbl 12x70 mg náhrada liek na predpis 
  ALENDROMAX 70 MG TABLETY ; tbl 12x70 mg náhrada liek na predpis 
  ALENDROMAX 70 MG TABLETY ; tbl 8x70 mg náhrada liek na predpis 
  ALENDROMAX 70 MG TABLETY ; tbl 4x70 mg náhrada liek na predpis 
  ALENDROMAX 70 MG TABLETY ; tbl 40x70 mg náhrada liek na predpis 
  ALENDROMAX 70 MG TABLETY ; tbl 2x70 mg náhrada liek na predpis 
  BIFODRON 35 MG ; tbl flm 4x35 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BIFODRON 35 MG ; tbl flm 12(3x4)x35 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BIFODRON 35 MG ; tbl flm 2x35 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BONASOL 70 MG PERORáLNY ROZTOK ; sol por 12x100 ml/70 mg (fľ.PET) náhrada liek na predpis 
  BONASOL 70 MG PERORáLNY ROZTOK ; sol por 4x100 ml/70 mg (fľ.PET) náhrada liek na predpis 
  BONASOL 70 MG PERORáLNY ROZTOK ; sol por 2x100 ml/70 mg (fľ.PET) náhrada liek na predpis 
  BONASOL 70 MG PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x100 ml/70 mg (fľ.PET) náhrada liek na predpis 
  BONDRONAT 2 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x2 mg/2 ml (amp. skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  BONDRONAT 50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  BONDRONAT 50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x50 mg (blis. PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  BONDRONAT 6 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x6 mg/6 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  BONDRONAT 6 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x6 mg/6 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  BONDRONAT 6 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 5x6 mg/6 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  BONEFOS ; cps dur 100x400 mg (liek.plast.) náhrada liek na predpis 
  BONEFOS 60 MG/ ML ; con inf 5x5 ml/300 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  BONEFOS 800 MG ; tbl flm 60x800 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BONVIVA ; tbl flm 1x150 mg (blis.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  BONVIVA ; tbl flm 3x150 mg (blis.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  BONVIVA ; sol inj 1x3 ml/3 mg (skl.napln.striek.) náhrada liek na predpis 
  BONVIVA ; sol inj 4x3 ml/3 mg (skl.napln.striek.) náhrada liek na predpis 
  ETANORDEN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 3x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ETANORDEN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 1x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FAYTON 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 5x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FAYTON 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FAYTON 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 4x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FAYTON 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 10x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FAYTON 4 MG/5 ML ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  FAYTON 4 MG/5 ML ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  FAYTON 4 MG/5 ML ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  FLASTIN 150 MG ; tbl flm 1x150 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  FLASTIN 150 MG ; tbl flm 3x150 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSAMAX 70 MG 1 X TýžDENNE ; tbl 4x70 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSAVANCE 70 MG/2800 IU TABLETY ; tbl 4x70 mg/2800 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSAVANCE 70 MG/2800 IU TABLETY ; tbl 2x70 mg/2800 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSAVANCE 70 MG/2800 IU TABLETY ; tbl 6x70 mg/2800 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSAVANCE 70 MG/2800 IU TABLETY ; tbl 12x70 mg/2800 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSAVANCE 70 MG/5600 IU TABLETY ; tbl 2x70 mg/5600 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSAVANCE 70 MG/5600 IU TABLETY ; tbl 12x70 mg/5600 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSAVANCE 70 MG/5600 IU TABLETY ; tbl 4x70 mg/5600 IU (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  GEROUSIA 150 MG ; tbl flm 3x150 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GEROUSIA 150 MG ; tbl flm 1x150 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IASIBON ; tbl flm 84x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  IASIBON ; con inf 1x2 ml/2 mg (amp.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  IASIBON ; tbl flm 28x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  IASIBON ; con inf 1x6 ml/6 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  IASIBON ; con inf 5x6 ml/6 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  IASIBON ; con inf 10x6 ml/6 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  IASIBON ; tbl flm 3x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  IASIBON ; con inf 1x1 ml/1 mg (amp.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  IASIBON ; tbl flm 9x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  IASIBON ; tbl flm 6x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  IBANDRONAT ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 1x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 3x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 7x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 10x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 14x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 3x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 7x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 10x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT ACTAVIS 150 MG ; tbl flm 14x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT RATIOPHARM 150 MG ; tbl flm 10x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT RATIOPHARM 150 MG ; tbl flm 7x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT RATIOPHARM 150 MG ; tbl flm 3x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT RATIOPHARM 150 MG ; tbl flm 1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT RATIOPHARM 150 MG ; tbl flm 10x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT RATIOPHARM 150 MG ; tbl flm 7x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT RATIOPHARM 150 MG ; tbl flm 3x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT RATIOPHARM 150 MG ; tbl flm 1x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT RATIOPHARM 150 MG ; tbl flm 14x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONAT RATIOPHARM 150 MG ; tbl flm 14x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONATE BLUEFISH 150 MG ; tbl flm 3x150 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONATE BLUEFISH 150 MG ; tbl flm 1x150 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONIC ACID ACCORD 2 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x2 ml/2 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  IBANDRONIC ACID ACCORD 6 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x6 ml/6 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  IBANDRONIC ACID ACCORD 6 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 5x6 ml/6 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  IBANDRONIC ACID ACCORD 6 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x6 ml/6 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  IBANDRONIC ACID ACTAVIS 3 MG ; sol inj 1x3 ml/3 mg (striek.inj.napl.+1x inj.ihla) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONIC ACID ACTAVIS 3 MG ; sol inj 3x3 ml/3 mg (striek.inj.napl.+3x inj.ihly) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONIC ACID ACTAVIS 3 MG ; sol inj 5x3 ml/3 mg (striek.inj.napl.+5x inj.ihly) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONIC ACID ACTAVIS 6 MG ; con inf 5x6 ml/6 mg (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONIC ACID ACTAVIS 6 MG ; con inf 10x6 ml/6 mg (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  IBANDRONIC ACID ACTAVIS 6 MG ; con inf 1x6 ml/6 mg (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >