L��tky ovplyv��uj��ce renin-angiotenz��nov�� syst��m
Počet liekov je 6415 (t.j. 65 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ACCUPRO 10 ; tbl flm 50x10 mg náhrada liek na predpis 
  ACCUPRO 10 ; tbl flm 30x10 mg náhrada liek na predpis 
  ACCUPRO 10 ; tbl flm 100x10 mg náhrada liek na predpis 
  ACCUPRO 20 ; tbl flm 30x20 mg náhrada liek na predpis 
  ACCUPRO 20 ; tbl flm 50x20 mg náhrada liek na predpis 
  ACCUPRO 20 ; tbl flm 100x20 mg náhrada liek na predpis 
  ACCUPRO 5 ; tbl flm 100x5 mg náhrada liek na predpis 
  ACCUPRO 5 ; tblflm 50x5 mg náhrada liek na predpis 
  ACCUPRO 5 ; tbl flm 30x5 mg náhrada liek na predpis 
  ACCUZIDE 10 ; tbl flm 30x10 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACCUZIDE 10 ; tbl flm 100x10 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACCUZIDE 10 ; tbl flm 50x10 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACCUZIDE 20 ; tbl flm 100x20 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACCUZIDE 20 ; tbl flm 30x20 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACCUZIDE 20 ; tbl flm 50x20 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 0,5 MG ; cps dur 14x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 0,5 MG ; cps dur 20x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 0,5 MG ; cps dur 100x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 0,5 MG ; cps dur 90x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 0,5 MG ; cps dur 84x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 0,5 MG ; cps dur 56x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 0,5 MG ; cps dur 30x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 0,5 MG ; cps dur 28x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 2 MG ; cps dur 100x2 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 2 MG ; cps dur 90x2 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 2 MG ; cps dur 20x2 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 2 MG ; cps dur 28x2 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 2 MG ; cps dur 30x2 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 2 MG ; cps dur 56x2 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 2 MG ; cps dur 84x2 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 2 MG ; cps dur 14x2 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 4 MG ; cps dur 20x4 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 4 MG ; cps dur 14x4 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 4 MG ; cps dur 56x4 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 4 MG ; cps dur 100x4 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 4 MG ; cps dur 90x4 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 4 MG ; cps dur 30x4 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 4 MG ; cps dur 84x4 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPRIL 4 MG ; cps dur 28x4 mg náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 40 MG ; tbl 56x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 40 MG ; tbl 250x40 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 40 MG ; tbl 100x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 40 MG ; tbl 30x40 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 40 MG ; tbl 28x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 40 MG ; tbl 30x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 40 MG ; tbl 14x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 40 MG ; tbl 98x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 40 MG ; tbl 90x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 40 MG ; tbl 84x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 80 MG ; tbl 84x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 80 MG ; tbl 28x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 80 MG ; tbl 100x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 80 MG ; tbl 30x80 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 80 MG ; tbl 90x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 80 MG ; tbl 250x80 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 80 MG ; tbl 56x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 80 MG ; tbl 30x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 80 MG ; tbl 14x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR 80 MG ; tbl 98x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 56x40 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 90x40 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 28x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 90x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 28x40 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 90x40 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 98x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 98x40 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 250x40 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 30x40 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 84x40 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 56x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 84x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 28x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 14x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 56x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 98x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 56x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 90x80 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 84x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 250x80 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 90x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 84x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 14x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 98x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 28x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 90x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY ; tbl 30x80 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 28x80 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 90x80 mg/25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 250x80 mg/25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 28x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 56x80 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 30x80 mg/25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 90x80 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 84x80 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 98x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 56x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 90x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 84x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY ; tbl 98x80 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >