Kardiak��
Počet liekov je 321 (t.j. 4 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ADENOCOR ; sol inj 6x2 ml/6 mg náhrada liek na predpis 
  ADRENALIN LÉČIVA ; sol inj 5x1 ml/1 mg (amp. skl.) náhrada liek na predpis 
  ALPROSTAN ; con inf 10x0,2 ml/0,1 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ALPROSTAPINT 20 µG/ ML ; con inf 5x1 ml/20 µg náhrada liek na predpis 
  AMIOKORDIN 200 MG ; tbl 60x200 mg náhrada liek na predpis 
  ANGITRIM ; tbl flm 100x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANGITRIM ; tbl flm 90x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANGITRIM ; tbl flm 60x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANGITRIM ; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANGITRIM ; tbl flm 120x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 120x35 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 40x35 mg (blis.OPA/Al/PE/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 120x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 90x35 mg (blis.OPA/Al/PE/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 60x35 mg (blis.OPA/Al/PE/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 30x35 mg (blis.OPA/Al/PE/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 10x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 10x35 mg (blis.OPA/Al/PE/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 30x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 180x35 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 20x35 mg (blis.OPA/Al/PE/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 180x35 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 120x35 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 180x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 120x35 mg (blis.OPA/Al/PE/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 20x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 60x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 30x35 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 20x35 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 10x35 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 90x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 40x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 180x35 mg (blis.OPA/Al/PE/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 60x35 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 90x35 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 40x35 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 30x35 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 90x35 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 60x35 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 20x35 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 40x35 mg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  APSTAR 35 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 10x35 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASICOR 1 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x10 ml/10 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ASICOR 1 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x20 ml/20 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  BRINAVESS 20 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x10 ml/200 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  BRINAVESS 20 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x25 ml/500 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CARDIKET RETARD 120 ; cps plg 100x120 mg (blis.PP/PP) náhrada liek na predpis 
  CARDIKET RETARD 120 ; cps plg 50x120 mg (blis.PP/PP) náhrada liek na predpis 
  CARDIKET RETARD 120 ; cps plg 20x120 mg (blis.PP/PP) náhrada liek na predpis 
  CARDIKET RETARD 40 ; tbl plg 100x40 mg (blis.PP/PP) náhrada liek na predpis 
  CARDIKET RETARD 40 ; tbl plg 50x40 mg (blis.PP/PP) náhrada liek na predpis 
  CARDIKET RETARD 40 ; tbl plg 20x40 mg (blis.PP/PP) náhrada liek na predpis 
  CORDARONE 150 MG/3 ML ; sol inj 6x3 ml/150 mg náhrada liek na predpis 
  CORDARONE 200 MG ; tbl 30x200 mg náhrada liek na predpis 
  CORDARONE 200 MG ; tbl 60x200 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 84x5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 98x5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 100x5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 112x5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 14x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 28x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 56x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 84x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 100x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 112x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 56x5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 28x5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 14x5 mg náhrada liek na predpis 
  CORLENTOR ; tbl flm 98x7,5 mg náhrada liek na predpis 
  COROTROPE INJ ; sol inj 10x10 ml/10 mg náhrada liek na predpis 
  COROTROPE INJ ; sol inj 5x10 ml/10 mg náhrada liek na predpis 
  COROTROPE INJ ; sol inj 1x10 ml/10 mg náhrada liek na predpis 
  CORVATON ; tbl 30x2 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CORVATON FORTE ; tbl 30x4 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CORVATON RETARD ; tbl 30x8 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIGOXIN 0,125 LéčIVA ; tbl 30x0,125 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  DIGOXIN 0,250 LéčIVA ; tbl 30x0,250 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EPIPEN ; sol inj 2x2 ml/0,3 mg (amp.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  EPIPEN ; sol inj 1x2 ml/0,3 mg (amp.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  EPIPEN JR. ; sol inj 2x2 ml/0,15 mg (amp.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  EPIPEN JR. ; sol inj 1x2 ml/0,15 mg (amp.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 112x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 120x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 168x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 180x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 100x100 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 250x100 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 500x100 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 1000x100 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 50x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 100x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 60x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 56x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 84x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 90x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 28x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 20x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 30x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 1000x50 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 500x50 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >