In�� pr��pravky ovplyv��uj��ce tr��viaci trakt a metabolizmus
Počet liekov je 82 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  ALDURAZYME, 100 U/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x5 ml (100 U/ ml) (skl. liekov.) náhrada voľnopredajný liek 
  ALDURAZYME, 100 U/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x5 ml (100 U/ ml) (skl. liekov.) náhrada voľnopredajný liek 
  ALDURAZYME, 100 U/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 25x5 ml (100 U/ ml) (skl. liekov.) náhrada voľnopredajný liek 
  AMMONAPS 500 MG TABLETY ; tbl 500x500 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  AMMONAPS 500 MG TABLETY ; tbl 250x500 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  AMMONAPS 940 MG/G GRANULY ; gra 1x532 g (fľ.HDPE+3 odm.lyžice) náhrada voľnopredajný liek 
  AMMONAPS 940 MG/G GRANULY ; gra 1x266 g (fľ.HDPE+3 odm.lyžice) náhrada voľnopredajný liek 
  CARBAGLU 200 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 15x200 mg (obal PP) náhrada voľnopredajný liek 
  CARBAGLU 200 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 60x200 mg (obal PP) náhrada voľnopredajný liek 
  CARBAGLU 200 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 5x200 mg (obal PP) náhrada voľnopredajný liek 
  CEREZYME 200 U PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 25x200 U (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CEREZYME 200 U PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 1x200 U (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CEREZYME 400 U PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 1x400 U (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CEREZYME 400 U PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plv ifo 5x400 U (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CEREZYME 400 U PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plv ifo 25x400 U (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CYSTADANE 1 G PERORáLNEHO PRášKU ; plv por 1x180 g (fľ.HDPE+3 odmer.lyžice) náhrada voľnopredajný liek 
  CYSTAGON 150 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x150 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  CYSTAGON 150 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 500x150 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  CYSTAGON 50 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 500x50 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  CYSTAGON 50 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x50 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ELAPRASE ; con inf 4x3 ml/6 mg náhrada voľnopredajný liek 
  ELAPRASE ; con inf 10x3 ml/6 mg náhrada voľnopredajný liek 
  ELAPRASE ; con inf 1x3 ml/6 mg náhrada voľnopredajný liek 
  FABRAZYME 35 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 5x35 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FABRAZYME 35 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 1x35 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FABRAZYME 35 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 10x35 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FABRAZYME 5 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 1x5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FABRAZYME 5 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 5x5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FABRAZYME 5 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 10x5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KUVAN 100 MG ROZPUSTNé TABLETY ; tbl sol 120x100 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  KUVAN 100 MG ROZPUSTNé TABLETY ; tbl sol 30x100 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  KUVAN 100 MG ROZPUSTNé TABLETY ; tbl sol 240x100 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  L-CARNITIN „FRESENIUS“ 1 G ; sol inj 5x5 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  MYOZYME 50 MG PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 10x50 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  MYOZYME 50 MG PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 25x50 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  MYOZYME 50 MG PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 1x50 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  NAGLAZYME 1 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x5 ml/5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  NAGLAZYME 1 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 6x5 ml/5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ORFADIN 10 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 60x10 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ORFADIN 2 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 60x2 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ORFADIN 5 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 60x5 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  PROCYSBI 25 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cpd end 60x25 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  PROCYSBI 75 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cpd end 250x75 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  REPLAGAL ; con inf 1x3,5 ml (1 mg/ ml) náhrada voľnopredajný liek 
  REPLAGAL ; con inf 4x3,5 ml (1 mg/ ml) náhrada voľnopredajný liek 
  REPLAGAL ; con inf 10x3,5 ml (1 mg/ ml) náhrada voľnopredajný liek 
  REPLAGAL ; con inf 4x1 ml (1 mg/ ml) náhrada voľnopredajný liek 
  REPLAGAL ; con inf 10x1 ml (1 mg/ ml) náhrada voľnopredajný liek 
  REPLAGAL ; con inf 1x1 ml (1 mg/ ml) náhrada voľnopredajný liek 
  REVESTIVE 5 MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý RO ; plv iol 28x5 mg+28x0,5 ml solv.(liek.inj.+striek.i náhrada liek na predpis 
  THIOCTACID 600 HR ; tbl flm 100x600 mg (liek.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  THIOCTACID 600 HR ; tbl flm 60x600 mg (liek.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  THIOCTACID 600 HR ; tbl flm 30x600 mg (liek.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  THIOCTACID 600 T ; sol inj 5x24 ml/600 mg náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 INJEKT ; sol inj 50x20 ml (klin. bal.) náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 INJEKT ; sol inj 20x20 ml náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 INJEKT ; sol inj 1000x20 ml (klin. bal.) náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 INJEKT ; sol inj 500x20 ml (klin. bal.) náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 INJEKT ; sol inj 100x20 ml (klin. bal.) náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 INJEKT ; sol inj 10x20 ml náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 INJEKT ; sol inj 5x20 ml náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 ORAL ; tbl flm 90x600 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 ORAL ; tbl flm 20x600 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 ORAL ; tbl flm 1000x600 mg (blis.PVC/Al-klin.bal.) náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 ORAL ; tbl flm 30x600 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 ORAL ; tbl flm 60x600 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 ORAL ; tbl flm 500x600 mg (blis.PVC/Al-klin.bal.) náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA 600 ORAL ; tbl flm 100x600 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA TURBO-SET ; sol inf 1x50 ml/600 mg náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA TURBO-SET ; sol inf 50x50 ml/600 mg náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA TURBO-SET ; sol inf 200x50 ml/600 mg náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA TURBO-SET ; sol inf 100x50 ml/600 mg náhrada liek na predpis 
  THIOGAMMA TURBO-SET ; sol inf 10x50 ml/600 mg náhrada liek na predpis 
  VPRIV 200 JEDNOTIEK PRášOK NA INFúZNY ROZTOK ; plv ifo 1x200 U (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  VPRIV 200 JEDNOTIEK PRášOK NA INFúZNY ROZTOK ; plv ifo 5x200 U (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  VPRIV 200 JEDNOTIEK PRášOK NA INFúZNY ROZTOK ; plv ifo 25x200 U (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  VPRIV 400 JEDNOTIEK PRášOK NA INFúZNY ROZTOK ; plv ifo 25x400 U (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  VPRIV 400 JEDNOTIEK PRášOK NA INFúZNY ROZTOK ; plv ifo 1x400 U (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  VPRIV 400 JEDNOTIEK PRášOK NA INFúZNY ROZTOK ; plv ifo 5x400 U (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  WILZIN ; cps dur 250x25 mg náhrada voľnopredajný liek 
  WILZIN ; cps dur 250x50 mg náhrada voľnopredajný liek 
  ZAVESCA 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 84x100 mg (blis.Aclar/Al) náhrada voľnopredajný liek