Imunitn�� s��ra a imunoglubul��ny
Počet liekov je 75 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  FAVIRAB ; sol inj 1x5 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  FAVIRAB ; sol inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  FLEBOGAMMA 5 % ; sol inf 1x10 ml/0,5 g náhrada liek na predpis 
  FLEBOGAMMA 5 % ; sol inf 1x50 ml/2,5 g náhrada liek na predpis 
  FLEBOGAMMA 5 % ; sol inf 1x100 ml/5,0 g náhrada liek na predpis 
  FLEBOGAMMA 5 % ; sol inf 1x200 ml/10 g náhrada liek na predpis 
  FLEBOGAMMA DIF 100 MG/ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x200 ml/20 g (liek.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FLEBOGAMMA DIF 100 MG/ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x50 ml/5 g (liek.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FLEBOGAMMA DIF 100 MG/ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x100 ml/10 g (liek.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FLEBOGAMMA DIF 50 MG/ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x10 ml/0,5 g (liek.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FLEBOGAMMA DIF 50 MG/ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x50 ml/2,5 g (liek.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FLEBOGAMMA DIF 50 MG/ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x100 ml/5 g (liek.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FLEBOGAMMA DIF 50 MG/ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x200 ml/10 g (liek.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FLEBOGAMMA DIF 50 MG/ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x400 ml/20 g (liek.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  GAMMANORM 165 MG/ ML ; sol inj 1x20 ml (inj.liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  GAMMANORM 165 MG/ ML ; sol inj 1x10 ml (inj.liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  GAMMANORM 165 MG/ ML ; sol inj 10x10 ml (inj.liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  GAMMANORM 165 MG/ ML ; sol inj 20x10 ml (inj.liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  GAMMANORM 165 MG/ ML ; sol inj 10x20 ml (inj.liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  GAMMANORM 165 MG/ ML ; sol inj 20x20 ml (inj.liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 1x20 ml/4 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 1x5 ml/1 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 20x5 ml/1 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 20x20 ml/4 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 10x20 ml/4 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 1x10 ml/2 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 10x5 ml/1 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 10x10 ml/2 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 20x15 ml/3 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 10x15 ml/3 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 1x15 ml/3 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HIZENTRA 200 MG/ML ROZTOK NA SUBKUTáNNU INJEKCIU ; sol inj 20x10 ml/2 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  HYQVIA 100 MG/ML INFúZNY ROZTOK NA SUBKUTáNNE POUž ; sol inf 1x200 ml (10 % IG)+1x10 ml (rHuPH20) (liek náhrada voľnopredajný liek 
  HYQVIA 100 MG/ML INFúZNY ROZTOK NA SUBKUTáNNE POUž ; sol inf 1x300 ml (10 % IG)+1x15 ml (rHuPH20) (liek náhrada voľnopredajný liek 
  HYQVIA 100 MG/ML INFúZNY ROZTOK NA SUBKUTáNNE POUž ; sol inf 1x100 ml (10 % IG)+1x5 ml (rHuPH20) (liek. náhrada voľnopredajný liek 
  HYQVIA 100 MG/ML INFúZNY ROZTOK NA SUBKUTáNNE POUž ; sol inf 1x25 ml (10 % IG)+1x1,25 ml (rHuPH20) (lie náhrada voľnopredajný liek 
  HYQVIA 100 MG/ML INFúZNY ROZTOK NA SUBKUTáNNE POUž ; sol inf 1x50 ml (10 % IG)+1x2,5 ml (rHuPH20) (liek náhrada voľnopredajný liek 
  IGAMAD 1500 I.U. ; sol inj 1x2 ml/1500 I.U. náhrada liek na predpis 
  IGAMPLIA 160 MG/ML ; sol inj 1x5 ml/800 mg (ampulka sklenená) náhrada liek na predpis 
  IGAMPLIA 160 MG/ML ; sol inj 1x2 ml/320 mg (ampulka sklenená) náhrada liek na predpis 
  IGANTIBE 200 IU/ML ; sol inj 1x3 ml/600 IU (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  IGANTIBE 200 IU/ML ; sol inj 1x5 ml/1000 IU (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  KIOVIG ; sol inf 1x300 ml/30 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KIOVIG ; sol inf 1x200 ml/20 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KIOVIG ; sol inf 1x50 ml/5 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KIOVIG ; sol inf 1x25 ml/2,5 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KIOVIG ; sol inf 1x10 ml/1 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KIOVIG ; sol inf 1x100 ml/10 g (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  OCTAGAM ; sol inf 1x200 ml náhrada liek na predpis 
  OCTAGAM ; sol inf 1x100 ml náhrada liek na predpis 
  OCTAGAM ; sol inf 1x50 ml náhrada liek na predpis 
  OCTAGAM ; sol inf 1x20 ml náhrada liek na predpis 
  OCTAGAM 10 % ; sol inf 1x20 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  OCTAGAM 10 % ; sol inf 1x50 ml (fľ.skl.) náhrada liek na predpis 
  OCTAGAM 10 % ; sol inf 1x100 ml (fľ.skl.) náhrada liek na predpis 
  OCTAGAM 10 % ; sol inf 1x200 ml (fľ.skl.) náhrada liek na predpis 
  PASTEURISED HUMAN ANTITETANUS IMMUNOGLOBULIN GRIFO ; sol inj 1x2 ml/500 I.U. náhrada liek na predpis 
  PASTEURISED HUMAN ANTITETANUS IMMUNOGLOBULIN GRIFO ; sol inj 1x1 ml/250 I.U. náhrada liek na predpis 
  PRIVIGEN 100 MG/ML INFúZNY INTRAVENóZNY ROZTOK ; sol inf 3x200 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  PRIVIGEN 100 MG/ML INFúZNY INTRAVENóZNY ROZTOK ; sol inf 3x100 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  PRIVIGEN 100 MG/ML INFúZNY INTRAVENóZNY ROZTOK ; sol inf 1x25 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  PRIVIGEN 100 MG/ML INFúZNY INTRAVENóZNY ROZTOK ; sol inf 1x200 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  PRIVIGEN 100 MG/ML INFúZNY INTRAVENóZNY ROZTOK ; sol inf 1x50 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  PRIVIGEN 100 MG/ML INFúZNY INTRAVENóZNY ROZTOK ; sol inf 1x100 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  RHESONATIV ; sol inj 1x1 ml/625 IU (amp. skl.) náhrada liek na predpis 
  RHESONATIV ; sol inj 1x2 ml/1250 IU (amp. skl.) náhrada liek na predpis 
  RHESONATIV ; sol inj 10x2 ml/1250 IU (amp. skl.) náhrada liek na predpis 
  RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMOV/2 ML ; sol inj 1x2 ml/300 µg (striek.inj.skl.napl.+ihla) náhrada liek na predpis 
  SUBCUVIA ; sol inj 1x10 ml/1600 mg náhrada liek na predpis 
  SUBCUVIA ; sol inj 1x5 ml/800 mg náhrada liek na predpis 
  SUBCUVIA ; sol inj 20x10 ml/1600 mg náhrada liek na predpis 
  SUBCUVIA ; sol inj 20x5 ml/800 mg náhrada liek na predpis 
  SYNAGIS 100 MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý RO ; plv iol 1x100 mg (liek.inj.skl.)+1 ml solv. (amp.s náhrada liek na predpis 
  SYNAGIS 50 MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý ROZ ; plv iol 1x50 mg (liek.inj.skl.)+1 ml solv. (amp.sk náhrada liek na predpis 
  ZUTECTRA 500 IU INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKč ; sol inj 5x1 ml/500 IU (striek.napln.skl.) náhrada liek na predpis